Екологія

Екологія → ПРОТОКОЛ № 3/2015 Підгрупи з екологічних, земельних та будівельних питань Робочої групи з удосконалення політики розвитку м’ясної галузі та формування ринку м’яса. 12 серпня 2015 року.

Чтв, 03/09/2015 - 11:23

За результатами засідання підгрупи вирішили: Означити проблемні  пункти методики розрахунку шкідливих викидів і відходів сільського господарства, представити їх у вигляді пояснювальної записки. Відповідальні особи: Карабаза Юрій Анатолійович та Гарбузюк Сергій Петрович. Термін виконання — 14 днів. У п...

Екологія → Календарний план проведення робіт за етапом «Розробка основних засад щодо нормативно-правової політики з обґрунтованого визначення розмірів санітар-но-захисних зон існуючих та проектованих свиноферм і комплексів»

Чтв, 03/09/2015 - 11:19

№ блоку Найменування блоку Витрати часу на виконання, годин Терміни виконання 1 Розробка методики перерахунку фактичного поголів’я свиней в стандартну свиноодиницю (ССО): леткі органічні сполуки (ЛОС), виділення я...

Екологія → Рекомендації щодо вдосконалення нормативної бази, яка регулює галузь свинарства в Україні

Чтв, 03/09/2015 - 11:17

У рамках  частини проекту US AID АгроІнвест під назвою «Сприяння формування стабільної та орієнтованої на ринок аграрної політики» до України було запрошено міжнародного експерта з регулювання свинарства, щоб допомогти Асоціації свинарів України сформувати прозорішу та дієвішу нормативну базу для регулювання галуз...