Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою» від 17.06.2015 р.№ 40

Втр, 30/06/2015 - 16:18

Постановою передбачаються критерії, за якими оцінюються ступені ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
  • із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
  • з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, наступна планова перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 рази.

Аналіз впливу на галузь 

-

Рекомендації щодо реагування 

-

Етап обговорення: Завершено

Етап голосування: Прийнято 17.06.2015

Етап виконання: Вступила в дію 26.06.2015