Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» від 12.08.2015 р. № 584

Срд, 02/09/2015 - 16:36

Закон "Про фермерське господарство" передбачає, що до заяви про отримання (набуття) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства необхідно долучити документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. Проте по сьогодні не було затверджено Постанови КМУ, яка б передбачала такий перелік документів.
Нарешті така Постанова затверджена та передбачає, що документів, які підтверджують досвід роботи в сільському господарстві відносяться:

  • виписка з трудової книжки громадянина із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві;
  • архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи громадянина в сільському господарстві, видана на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних;
  • копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства,організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у сільському господарстві;
  • виписка з погосподарської книги про ведення особистого селянського господарства або участь у веденні особистого селянського господарства;
  • відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про види економічної діяльності у галузі сільського господарства, що здійснюються фізичною особою - підприємцем.

Аналіз впливу на галузь 

Відсутність даної Постанови фактично перешкоджала громадянами зареєструвати фермерське господарство. Чинне законодавство вимагало від зацікавленої особи подавати документ, який підтверджує досвід роботи в сільському господарстві, але які конкретно документи подавати відомо не було. В зв’язку із цим громадянам відмовляли в реєстрації фермерського господарства.
Сподіваємось, що прийняття Постанови змінить цю ситуацію та спростить життя бажаючим займатися фермерським господарством.

Рекомендації щодо реагування 

-

Етап обговорення: -

Етап голосування: Прийнято 12.08.2015

Етап виконання: Діє з 18.08.2015