Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку екологічного (зеленого) туризму в сільській місцевості № 3034 від 03.09.2015 року.

Пон, 21/09/2015 - 17:28

Законопроектом пропонується:

  • не включати до загального місячного (річного) оподатковува-ного доходу доходи, отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, а також продажу власної сільськогосподарської продук-ції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовле-на, вироблена, оброблена та/або перероблена за умови здійснен-ня цих видів діяльності безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встанов-лених Земельним кодексом України для ведення:садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподаткову-ваного доходу;
  • особистого селянського госпо-дарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільсько-господарської продукції її власник має пред’явити податковому агенту посвідчення особи та документи права власності на земельні ділянки зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту та на вимогу подати їх копії.

Крім того, передбачається, що При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи, а також доходи отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку довільної форми про самостійне вирощування, розведення, від-годовування продукції тварин-ництва та надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог закону України «Про особисте селянське господарство», а контролюючий орган здійснює перевірку, за результатами якої:

А)якщо підтверджено вирощу-вання, розведення, відгодовування продукції тваринництва без-посередньо платником податку, а також надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог закону України «Про особисте селянське господарство» оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Б) якщо встановлено факт не самостійного вирощування, роз-ведення, відгодовування продукції тваринництва або встановлено порушення закону України «Про особисте селянське господарство» щодо надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, що підтверджується доказовою базою, такі доходи від продажу підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Аналіз впливу на галузь 

Метою законопроекту є стимулювання збільшення внутрішнього туризму, а саме екологічного (зеленого) туризму, в Україні та створення нових робочих місць в сільській місцевості для рівномірного соціально-економічного розвитку територій України.

Рекомендації щодо реагування 

-

Етап обговорення: Надано для ознайомлення 07.09.2015.

Етап голосування: -

Етап виконання: -