Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Постанова КМУ «Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 30.09.2015 р. №786.

Постановою передбачається відкритий доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або нотаріуса. Інформація з Держав-ного реєстру прав в електронній формі надається через офіційний веб-сайт Мін'юсту з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифі-кації особи. Інформація з Державного реєстру прав залежно від зазначених параметрів пошуку формується за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна.

Завершено Завершено Діє з 06.10.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» № 484-VIII від 22.05.2015 р.

Законом України затверджуються нові ставки судового збору. Зокрема передбачається диференціація розміру судового збору в залежності від суб’єкта, який подає позовну заяву або заяву в порядку окремого провадження. Для фізичних осіб та юридичних осіб встановлюються різні ставки судового збору. В загальному, розмір судового збору збільшиться в 2-3 рази.

Завершено Прийнято 22.05.2015 Діє з 01.09.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» № 320- VIII від 09.04.2015 р.

Законом передбачається, що органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Невиконання вимог посадових осіб органів архітектурно-будівельного контролю тягне штраф 300-400 неоподатковуваних мінімумів.

Недопущення посадових осіб органів архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва при здійсненні ними архітектурно-будівельного контролю тягне штраф в тому ж розмірі.

Від імені органів архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення мають право:

 • керівники виконавчих органів з питань архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів у межах населених пунктів;
 • керівники підрозділів з питань архітектурно-будівельного контролю Київської місцевої адміністрації - по об'єктах в межах Києва;
 • головні інспектори будівельного нагляду в областях, Києві - щодо об'єктів на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, за межами населених пунктів і в межах населених пунктів, в яких не створені виконавчі органи з питань архітектурно-будівельного контролю.
Завершено Прийнято 09.04.2015 Діє з 01.09.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» від 12.08.2015 р. № 584

Закон "Про фермерське господарство" передбачає, що до заяви про отримання (набуття) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства необхідно долучити документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. Проте по сьогодні не було затверджено Постанови КМУ, яка б передбачала такий перелік документів.
Нарешті така Постанова затверджена та передбачає, що документів, які підтверджують досвід роботи в сільському господарстві відносяться:

 • виписка з трудової книжки громадянина із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві;
 • архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи громадянина в сільському господарстві, видана на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних;
 • копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства,організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у сільському господарстві;
 • виписка з погосподарської книги про ведення особистого селянського господарства або участь у веденні особистого селянського господарства;
 • відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про види економічної діяльності у галузі сільського господарства, що здійснюються фізичною особою - підприємцем.
- Прийнято 12.08.2015 Діє з 18.08.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин» №616-VIII від 15.07.2015 року.

Законом уточнюється порядок ідентифікації тварин, зокрема більш детально прописується компенсація витрат на ідентифікацію та сертифікацію тварин фізичним особам.

Завершено Прийнято в цілому 15.07.2015. Підписано Президентом 06.08.2015. Діє з 07.08.2015
Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників» №570-VIII від 01.07.2015 р.

Законом передбачається, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

 • студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;
 • наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".
Завершено. Прийнято 01.07.2015. Діє з 24.07.2015.
Постанова НБУ від 24.07.2015 року №479 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України".

Постанова встановлює вимоги до розміщення валютних цінностей особою-резидентом під час її перебування за кордоном. При цьому встановлюються різні правила такого розміщення для нетривалого перебування за кордоном (менше 183 дні поспіль) та тривалого – (183 дні і більше).

При цьому визначено, що  строк дії ліцензії не може перевищувати одного року (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та трьох років (для фізичних осіб, які не є підприємцями).

- - Офіційно опубліковано 27.07.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 року №514-VIII

Проектом Закону передбачається, що  побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (раніше було передбачено лише сонячну), величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією.

Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії.

Передбачається викуп надлишку електроенергії в приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру  та з геотермальної енергії.

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії.

Скасовано місцеву складову при створенні об'єкта електроенергетики, натомість передбачено  надбавку до «зеленого» тарифу за використання обладнання українського виробництва

Завершено Прийнято в цілому 04.06.2015. Вступив в дію 16.07.2015
Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року №3178/5» від 17.06.2015 №992/5

Даним Наказом вносяться зміни до форм реєстраційних карток щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:

- форма №1;

- форма №2;

- форма №4;

- форма №8;

- форма №16

- - Діє з 10.07.2015
Наказ Міністерства юстиції України «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв» від 07.07.2015 №1159/5.

Даним наказом  Мін'юст запроваджує в управліннях юстиції Київської та Одеської областей пілотний проект у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо попередньої подачі заяв.

Пілотний проект полягає в наступному:

 • особи, які реєструють право власності на новозбудоване або реконструйоване майно та особи, основним видом діяльності яких є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, зможуть отримати доступ до програмного забезпечення, сумісного з програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подання заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно для їх попереднього розгляду органом державної реєстрації прав;
 • орган державної реєстрації зобов’язаний у строк до 6 робочих днів здійснює попередній розгляд заяви про реєстрацію, перевіряє наявність всіх необхідних для державної реєстрації речових прав документів, а також відповідності заявлених прав поданим документам;
 • орган державної реєстрації за результатом розгляду повідомляє заявника про попередні результати розгляду документів, а також про дату і час звернення до органу державної реєстрації прав з оригіналами документів, необхідних для державної реєстрації речових прав, та їх копіями, засвідченими в установленому порядку.
- - Діє з 21.07.2015
Закон України Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді від 09.04.2015 р. №325-VIII

Вступив в дію Закон України, який, тимчасово, строком на 10 років, забороняє вивіз за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів:
деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року;
деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім «підмораторних», допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Завершено Прийнято 09.04.2015 Діє з 10.07.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою» від 17.06.2015 р.№ 40

Постановою передбачаються критерії, за якими оцінюються ступені ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
 • із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
 • з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, наступна планова перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 рази.

Завершено Прийнято 17.06.2015 Вступила в дію 26.06.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки» №190 від 08.04.2015

Постановою встановлюються скорочені строки реєстрації речових прав на нерухоме майно та доплата за таку послугу, а саме:

 • державна реєстрація права власності з видачею свідоцтва та на підприємство як єдиний майновий комплекс – 5 робочих днів замість 14, та доплата в подвійному розмірі;
 • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 3 робочих дні замість 4, та доплата в подвійному розмірі;
 • державна реєстрація обтяжень – дві години замість 1 дня, та доплата  у розмірі адміністративного збору;
 • надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі – одна година замість 1 дня,  та доплата  у подвійному розмірі.
Завершено Затверджено 08.04.2015. Вступила в дію 22.06.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» №497-VIII від 02.06.2015

Закон передбачає уніфікацію видів документації із землеустрою, усунення розбіжностей у назвах документацій із землеустрою у різних законах, визначення виключного переліку суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних видів документації із землеустрою, та складу і змісту усіх видів документації із землеустрою.

Законом встановлюється нова процедура погодження і затвердження документації із землеустрою.

Вводиться поняття масиву земель сільськогосподарського призначення та черезсмужжя.

Передбачаються нові види проектів землеустрою, такі як:

 • проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
 • проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • та ін.
Завершено Прийнято в цілому 02.06.2015. Вступив в дію 27.06.2015
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. №222-VII

Законом передбачається новий порядок ліцензування господарської діяльності, зокрема з переліку  видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню виключено:

 • діяльність, пов'язану з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами виключено з  переліку видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • діяльність у сфері оцінки земель;
 • діяльність з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 • та ін.

Господарська діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язана з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, про-веденням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, підлягає реєстрації відповідно до законодавства

Завершено Прийнято 02.03.2015 Вступив в дію 28.06.2015
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору» №381-VIII від 12 травня 2015 року

З переліку об’єктів оподаткування військовим збором виключені доходи фізичних осіб від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності.

- - Набрав чинності 11.06.2015.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці об'єкти розташовані» №388 від 12.05.2015

Закон передбачає заборону  приватизації об’єктів інженерної інфраструктури загальнодержавних, міжгосподарських меліоративних систем, а також землі державної та комунальної власності на яких ці об’єкти розташовані.

Завершено Закон прийнято 12.05.2015 Вступив в дію 06.06.2015
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року)» №418 від 14.05.2015

Закон передбачає, що  у разі якщо до 1 січня 2013 року уже була розроблена технічна документація із землеустрою, а відомості про таку земельну ділянку не  внесені до Державного реєстру земель, то державна реєстрація цих земельних ділянок здійснюється на підставі такої технічної документації із землеустрою.

Завершено Закон прийнято 14.05.2015. Вступив в дію 06.06.2015
Наказ МінАПП України «Про затвердження плану заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо дерегуляції господарської діяльності» від 02.06.2015 №203

Наказом передбачається план заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо дерегуляції господарської діяльності.

Зокрема:

 • надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру;
 • зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій;
 • скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів;
 • удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок;
 • та ін.
- - Діє з 02.06.2015
Наказ Міністерства юстиції «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року №3178/5» від 12.05.2014 р. №749/5

Даним наказом затверджуються нові форми реєстраційних карток щодо реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців.

- - Діє з 30.05.2015

Сторінки