Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Наказ ДФС від 26 червня 2015 року № 457 «Про внесення змін до наказу ДФС від 07.11.2014 р. N 256».

З метою налагодження роботи окремих податкових інспекцій Луганської та Донецької областей, які були переміщені з тимчасово неконтрольованої території в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі внесено зміни в перелік таких територіальних органів.

- - -
Постанова Кабінет у Міністрів України «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру» від 24.06.2015 р. №457.

Даною постановою затверджено Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, яким визначаються умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

Завершено Прийнято 24.06.2015 Не набрала чинності
Постанова КМУ №413 від 17.06.2015 року «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Необхідно повідомляти територіальний орган Державної фіскальної служби (за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)  про прийом працівника на роботу до початку його роботи. Форма повідомлення – типова.

Способи повідомлення:

 • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису;
 • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
 • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами
- - Чинна з дати офіційного опублікування. Готується до опублікування 03.07.2015
Лист Міністерства соціальної політики «Щодо отримання компенсації виплат мобілізованим працівникам» від 22.05.2015 р. №7551/0/14-15/13

Листом передбачається, що для виплати компенсації з держбюджету на виплату середньої зарплати мобілізованим працівникам підприємство, установа чи організація подають щомісяця до 15-го числа в орган соцзахисту звіт про "фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам", погоджений районним (міським) військкоматом, який здійснював призов працівника, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19-го числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам підрозділам соціального захисту населення. Звіти про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам підприємство подає за кожен місяць окремо, починаючи з січня 2015 року.

Завершено Прийнято 22.05.2015 Опубліковано 16.05.2015. Діє
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу» від 18.05.2015 р. №189

Даним наказом вносять зміни в додаток 2 до Порядку  проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу. Зокрема,  в атестаційному листі виробника насіння або садивного матеріалу вказуються розташування та площа насіннєвого посіву (насадження).

Завершено Прийнято Опубліковано 19.06.2015. Діє
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про формування переліку потенційних об'єктів оренди» від 19.05.2015 р. №192.

Наказом передбачено, що керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, необхідно надавати Департаменту з управління державною власністю у паперовому та електронному вигляді переліки об'єктів державної власності, які тимчасово не використовуються у їх господарській діяльності та які можуть розглядатися як потенційні об'єкти оренди.

Завершено Прийнято 19.05.2015 Діє
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у галузі ветеринарної медицини» №185 від 13.05.2015

Наказом МінАПП передбачається скасування Положення про державну лабораторію ветеринарної медицини, розташовану за місцезнаходженням суб'єкта господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження.

Натомість, для проведення лабораторних досліджень продукції тваринного походження за показниками, встановленими ветеринарно-санітарними правилами, технологічними інструкціями тощо, суб'єкт господарювання направляє матеріали, що підлягають дослідженню, у державну районну, міжрайонну, міську, обласну лабораторію ветеринарної медицини за місцем розташування, де такі дослідження проводяться за рахунок суб'єктів господарювання у встановленому порядку.

- Затверджено 05.06.2015 Вступає в дію з дня офіційного опублікування
Узагальнююча податкова консультація щодо застосування пільг із сплати земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу місцевого самоврядування, затверджена Наказом Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 р. №379.

Якщо рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення пільг із сплати земельного податку прийнято, то таке рішення є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами з урахуванням строків, визначених таким рішенням.

- - Опубліковано 02.06.2015
Лист ДФС України від 20.05.2015 Р. №17749/7/99-99-17-03-01-17

Роз’яснення стосується нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Чинний з 22.05.2015 - -
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995р. № 213 і від 23 листопада 2011 р. № 1278» від 25 березня 2015 р. № 268

Постановою внесені зміни до пункту Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів де вказано, що дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Також передбачається, що за результатами проведення нормативної грошової оцінки земель в межах району складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земель району, що затверджується районними радами. Результати нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки оформляються і видаються територіальним органом Держгеокадастру як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель району протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Завершено Прийнято КМУ 25.03.2015 Вступив дію 20.05.2015
Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови ВСУ, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» (Інформаційний лист ВГСУ від 20.04.2015 № 01-06/631/15)

Правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у спорах, що виникають:
1) у сфері земельних правовідносин:
- відповідно до положень статей 24, 25 Закону України «Про оренду землі», статті 143 Земельного кодексу України підставою розірвання договору оренди земельної ділянки є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням, тобто з іншою метою, ніж та, що встановлена договором, а не той факт, що будівельні роботи на відповідній ділянці не було розпочато (постанова від 21.01.2015 № 910/16306/13);
2) з питань захисту права власності:
- за змістом статті 392 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) позов про визнання права власності на майно подається власником тоді, коли в інших осіб виникають сумніви щодо належності йому цього майна, коли створюється неможливість реалізації позивачем свого права власності через наявність таких сумнівів чи внаслідок втрати правовстановлюючих документів. Звернення з позовом про визнання права власності можливе лише за умови, що особи, які не визнають, заперечують та/або оспорюють право власності, не перебувають із власником у зобов'язальних відносинах, оскільки передумовою для застосування зазначеної статті 392 ЦК України є відсутність іншого, окрім зазначеного, шляху для відновлення порушеного права (постанова від 23.12.2014 № 5011-74/9393-2012);
- орган, уповноважений здійснювати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, вчиняє відповідні дії тільки в межах чинного законодавства і не перебуває з позивачем у правовідносинах щодо здійснення ним прав володіння, користування та розпорядженням майном, стосовно якого заявлено позовні вимоги про визнання права власності, не оспорює та не претендує на таке право, а отже, не може бути стороною у справі (постанова від 23.12.2014 № 30/58);
3) у вирішенні питань, пов'язаних із застосуванням позовної давності:
- з аналізу частини першої статті 261, статті 267 ЦК України, частин першої, другої, четвертої статті 29 ГПК України вбачається, що положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється також на звернення прокурора до суду із заявою про захист інтересів держави.
Крім того, до вимог про оскарження рішення органу місцевого самоврядування (про надання земельної ділянки в оренду) та до вимог про визнання незаконним договору оренди землі (укладеного на підставі рішення райради) має бути застосовано положення про позовну давність відповідно до того нормативно-правового акта, який був чинним на момент виникнення відповідних правовідносин; в даному випадку - до вимог про оскарження рішення - Цивільний кодекс УРСР, а до вимог про визнання незаконним договору оренди землі - ЦК України, зважаючи на триваючий характер договірних правовідносин (постанова від 23.12.2014 № 916/2414/13);
- відповідно до частини першої статті 259 ЦК України позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (постанова від 23.12.2014 № 907/1214/13).

- - -
Постанова Верховного Суду України від 22 квітня 2015 року, у справі № 6-48цс15

Постановою Верховного Суду України надається правова позиція згідно якої строк позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
В даній справі, договір оренди землі був укладений в 2007 році, але фізична особа-власник земельної ділянки звернувся до суду в 2014 році з вимогою визнати недійсним договір оренди у зв’язку із тим, що він не підписував цей договір. Проте дізнався про підписання такого договору лише в 2013 році.
Суд навіть не врахував обставини, що особа протягом всього цього часу отримувала орендну плату.
Дана постанова встановлює правову позицію, яка є обов’язковою для виконання судами нижчих інстанцій.
Це означає, що в подальшому може скластися практика, коли почнуть масово розриватися та/або визнаватися недійсними договори оренди, які були укладенні більше двох років тому.

- - -
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки» №190 від 08.04.2015

Постановою встановлюються скорочені строки реєстрації речових прав на нерухоме майно та доплата за таку послугу, а саме:

 • державна реєстрація права власності з видачею свідоцтва та на підприємство як єдиний майновий комплекс – 5 робочих днів замість 14, та доплата в подвійному розмірі;
 • державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – 3 робочих дні замість 4, та доплата в подвійному розмірі;
 • державна реєстрація обтяжень – дві години замість 1 дня, та доплата у розмірі адміністративного збору;
 • надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі – одна година замість 1 дня, та доплата у подвійному розмірі.
Завершено. Затверджено 08.04.2015 Набирає чинності через два місяці з дати опублікування (не опубліковано)
Постанова Верховного суду України №21-425а14 від 27.01.2015 року.

Невиконання податковими органами вимог пп. 78.1.1 Податкового кодексу України – безпідставне видання наказу про перевірку або його видання з порушеннями, або п. 79.2  Податкового кодексу України  — невручення наказу до початку перевірки, призводять до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

Чинна з 27.01.2015 року. - -
Лист ДФС України від 09.04.15 №12525/7/99-99-17-03-01-17 «Про надання роз'яснення» (щодо застосування понижуючого коефіцієнта).

Надано роз’яснення щодо розмежування між громадсь-кими роботами та іншими роботами тимчасового характе-ру (для цілей визначення розміру єдиного внеску).

Опубліковано в офіційному виданні ДФС України 15.04.2015 Чинний від 15.04.2015 (рекомендаційний характер). - -
Роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо застосування положень Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»

Роз’ясненням передбачається, що нотаріус та державний реєстратор зобов’язані проводити державну реєстрацію права оренди на землі сільськогосподарського призначення одночасно з правом власності на земельну ділянку.

Така реєстрація відбувається за письмовою заявою зацікавленої сторони (в тому числі, орендаря) без необхідності подавати право-встановлюючий документ на землю.

Нотаріуси та державні реєстратори зобов’язані провести реєстрацію права власності на підставі інформації отриманої з Державного земельного кадастру, якщо така наявна.

- - -
Постанова Верховного Суду України від 25 лютого 2015 року

Постанова передбачає підстави при яких існує переважне право на поновлення договору оренди. Зокрема:

 • орендар належно виконує свої обов'язки за договором;
 • орендар до закінчення строку дії договору  повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк;
 • до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди;
 • орендодавець протягом місяця не повідомив орендаря про наявність заперечень та своє рішення.
Інформаційний лист Вищого господарського суду від 27.01.2015 № 01-06/114/15
 1. фермерське господарство після державної реєстрації має право на отримання додаткової земельної ділянки (ділянок) як юридична особа, а не як громадянин із метою створення фермерського господарства, тобто після проведення земельних торгів (постанова від 04.11.2014 № 922/4817/13);
 2. реалізація переважного права на поновлення договору оренди земельної ділянки комунальної власності в разі відсутності заперечень з боку сторін можлива лише за наявності рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (постанова від 11.11.2014 № 912/1552/13);
 3. підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки комунальної власності є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням, встановленим умовами договору (під будівництво), а не той факт, що будівельні роботи не було розпочато (постанова від 11.11.2014 № 911/2845/13).

Сторінки