Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Закон України «Про внесення змін до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою» від 11.02.2015 №180-VIII

Документ передбачає, що у висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, органами виконавчої влади, має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою та розумний строк для усунення таких недоліків, та заборона повторно відмовляти в погодженні проекту у разі усунення таких недоліків.

Завершено Прийнято в цілому 11.02.2015. Підписано Президентом 06.03.2015. Вступив в дію 12.03.2015.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації №3357 від 26.10.2015 року.

Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України та інших законів, якими, зокрема, передбачається:
Щодо адміністрування податків:

 • запровадження електронного кабінету платника податків - он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переплат, заліки, податковий борг);
 • запровадження інституту податкових консультантів;
 • контролюючи органи не мають будь-якої законодавчої та нормативної ініціативи та діють виключно за правилами та процедурами розробленими Міністерством фінансів;
 • «демілітаризація» податкового контролю - ліквідація податкової міліції та створення нового правоохоронного органу (Служби фінансових розсліду-вань), що підпорядкову-ватиметься Міністерству фінансів;
 • Щодо об'єкту оподаткування: розподілений прибуток та прирівняні до нього платежі.
 • зниження базової ставки податку до 15% (чинна 18%).

Щодо податку на додану вартість:

 • зниження ставки податку до 15% (чинна 20%);
 • заборона скасування контролюючим органом сум податкового кредиту за формальними ознаками: податковий кредит може бути скасовано виключно у разі виявлення помилки в ІПН платника або у формуванні його по неоподаткованих операціях;
 • впровадження бюджетного відшкодування в автоматичному режимі для всіх сум ПДВ підтверджених СЕА ПДВ: скасування обмежень на автоматичне відшкодування (критерії);
 • запровадження публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування: оприлюднення інформації щодо стану відшкодування ПДВ в розрізі окремих платників податків та заявлених ними до відшкоду-вання з бюджету сум ПДВ;
 • запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв.
Надано для ознайомлення 28.10.2015. - - - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)".

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання процедури проведення реєстрації фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної продукції (сировини), пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отримали сертифікат відповідності.

На обговоренні в МінАПП з 27.10.2015 до 27.11.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

Пропонується внести зміни до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, доповнити положенням нового змісту, яке передбачає проведення навчання також навчальними центрами за участі представників інспекцій, та визначення що навчальним центром є організація, яка має професійну компетенцію та матеріально-технічну базу достатню для забезпечення навчального процесу осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Крім того, пропонується проводити таке навчання кожного року, а не раз в три роки.

На обговоренні в МінАПП з 28.10.2015 до 28.11.2015. - -
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”.

Проектом Закону передбачається вилучення положень із Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” від 20 листопада 2012 року № 5493-VI щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно. Передбачається скасування Гарантійного фонду як інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна. Зокрема, це стосується низки положень діючого законодавства, які можуть створювати тиск у здійсненні підприємницької діяльності та матимуть наслідками послаблення конкуренції на зерновому ринку. Так, діяльність Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно може призвести до вилучення з обороту, за оцінками учасників зернового ринку, до 1 млрд дол США, встановлення необмеженого права щодо позбавлення зернового складу можливості ведення основної діяльності з боку адміністрації Гарантійного фонду, виникнення можливості відмови у відшкодуванні Гарантійним фондом вартості зерна.

На обговоренні в МінАПП з 26.10.2015 до 26.11.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування деяких видів екологічного податку на поводження з побутовими відходами) №3200-1 від 21.10.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України у зв’язку з веденням екологічного податку, що справляється за виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці, на компенсацію перероблення побутових відходів у складі послуги з поводження з побутовими відходами (який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та місцевих бюджетів) і зміною ставок екологічного податку, що справляється за розміщення відходів, а також через необхідність цільового використання такого податку.

Надано для ознайомлення 23.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно № 3346 від 19.10.2015 року.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

 • розширити поняття землекористувачів для цілей ПКУ (включити до них також і осіб, які фактично користуються земельними ділянками, на яких розташовані належні їм на праві власності будівлі, споруди (їх частини);
 • встановити, що власники будівлі, споруди (їх частини) сплачують земельний податок за земельну ділянку на якій розташовані такі об'єкти з дати державної реєстрації права власності на такі будівлі, споруди (їх частини);
 • узгодити положення щодо сплати земельного податку особами, яким належать будівлі на праві спільної часткової або сумісної власності та особами, яким належать приміщення в будівлях не на праві спільної власності з нормами цивільного законодавства;
 • встановити пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для господарських (присадибних) будівель у розмірі 150 кв. метрів;
 • встановити для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, об’єднаннями та асоціаціями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками максимально допустиму ставку земельного податку та мінімальний розмір річних сум платежів за договорами оренди земель державної та комунальної власності на рівні 0,3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
 • для деяких категорій земель сільськогосподарського призначення визначити мінімальний розмір річних сум платежів за договорами оренди земель державної та комунальної власності на рівні 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки; передбачити, що подання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) здійснюється у випадку її наявності у такого платника на момент подання декларації.
Надано для ознайомлення 23.10.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин".

У разі прийняття проекту постанови буде створений єдиний механізм формування вартості послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у міру вибуття за фізичним та моральним зносом.

На обговоренні в МінАПП з 20.10.2015 до 20.11.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів".

Прийняття постанови дасть змогу:

 • врегулювати правові, економічні та соціальні основи вирощування непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, відповідно до законодавства;
 • встановити вимоги щодо вирощування органічної продук-ції, сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарсь-ких культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин,тощо.

Всі ці заходи сприятимуть ефективному і раціональному використанню та охороні земель сільськогосподарського призна-чення, збереження та використання природних ресурсів, гарантування впевненості споживачів щодо якості органічної продукції та здійснення належного державного контролю за цим.

На обговоренні в МінАПП з 22.10.2015 до 22.11.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів".

Проектом постанови перед-бачається, що у разі переміщення для подальшого вивезення з України через морські порти України фуражного зерна, отримання документів (ветеринар-них свідоцтв форми № 1, 2 та 3) та ветеринарні довідки), не є обов’язковим і здійснюється на підставі звернень вантажовласника або уповноваженої ним особи.

На обговоренні в МінАПП з 22.10.2015 до 22.11.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705".

Проектом акта передбачено:

 • внесення змін до Порядку проведення огляду, обстежен-ня, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектуван-ня (оформлення фітосанітар-ного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулю-вання у сфері карантину рослин в частині: визначення, що державний фітосанітарний інспектор приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі карантинного, фіто-сантарного та фітосанітарного сертифікатів на реекспорт протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу; опису процедури заповнення додатків до сертифікатів; строку дії карантинного сертифіката та уточнення строку дії фітосанітарного та фіто-санітарного сертифікату на реекспорт; уточнено випадки при яких можуть видаватись сертифікати; затвердження заяв на видачу сертифікатів, бланків сертифікатів, та форми печатки;
 • внесення змін до Порядку оформлення карантинного дозволу в частині опису процедури заповнення додатків до карантинного дозволу,затвердження заяви на його видачу та бланку.
На обговоренні в МінАПП з 23.10.2015 до 23.11.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання законодавства по визначенню критеріїв та обліку великих платників податків № 3236 від 06.10.2015 року.

Законопроектом пропонується змінити критерії визначення «великого платника податків» та змінити підходи щодо місця обліку та супроводження великих платників податків.

Надано для ознайомлення 08.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій № 3233 від 06.10.2015 року.

Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, а саме поширити статус неприбутковості на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативи, споживчі товариства та спілки.

Надано для ознайомлення 08.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення індикативної заробітної плати та стимулювання виходу з тіні обчислення та нарахування заробітних плат № 3210 від 02.10.2015 року.

Законопроектом пропонується:

 • ввести поняття «індикативна заробітна плата», розмір якої відображає реальну мінімальну заробітну плату різних категорій працівників з урахуванням виду їх економічної діяльності;
 • передбачити відповідальність за нарахування працівнику заробітної плати нижче індикативної, тобто нижче реальної мінімальної заробітної плати працівника відповідної категорії у відповідному виді економічної діяльності;
 • здійснювати податкові відрахування та відрахування до фондів соціального страхування на базі заробітної плати працівника, але не нижче індикативної заробітної плати (реальної мінімальної заробітної плати) працівника відповідної категорії та економічної діяльності.
Надано для ознайомлення 07.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до статті 283 Податкового кодексу України ( щодо звільнення від оподаткування земель у стадії поліпшення їх стану) № 3211 від 02.10.2015 року.

Законопроектом пропонується: внести зміни до статті 283 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування земель у стадії поліпшення їх стану згідно з державними та регіональними програмами.

Надано для ознайомлення 07.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до статті 283 Податкового кодексу України ( щодо звільнення від оподаткування земель у стадії поліпшення їх стану) № 3211 від 02.10.2015 року.

Законопроектом пропонується: внести зміни до статті 283 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування земель у стадії поліпшення їх стану згідно з державними та регіональними програмами.

Надано для ознайомлення 07.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу податку на доходи фізичних осіб №3230 від 05.10.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 29, 65, 97, Бюджетного кодексу України та доповнити його новою статтею 105-1, якими регулюються питання розподілу податку на доходи фізичних осіб та здійснення міжбюджетних трансфертів.

Надано для ознайомлення 07.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (щодо встановлення процедури продовження строку дії документа дозвільного характеру) №3228 від 05.10.2015 року.

Законопроект має на меті:

 • конкретизувати процедуру продовження строку дії докумен-та дозвільного характеру;
 • передбачити можливість продовження строку дії раніше виданого документа дозвільного характеру.
Надано для ознайомлення 07.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість № 3235 від 06.10.2015 року.

Законопроектом пропонується збільшити граничний термін реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом якого платник може зареєструвати таку накладну без застосування до нього штрафних санкцій, передбачених статтею 1201-1 ПКУ, до останнього календарного дня місяця, наступного за датою складання таких накладних.

Надано для ознайомлення 08.10.2015. - -
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету».

Метою прийняття зазначеного проекту наказу є приведення у відповідність до чинного законодавства діяльність комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного вироб-ництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

На обговоренні в МінАПП з 09.10.2015 до 09.11.2015. - -

Сторінки