Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів».

Недостатній рівень проведення земельних торгів пов’язаний з відсутністю відповідних коштів у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (особливо сільських та селищних радах) на підготовку лотів до продажу на земельних торгах та оплату послуг виконавцю земельних торгів.
Одним із напрямів вирішення зазначеного питання є фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів.
Законопроектом пропонується скоротити кількість підстав для продажу земельних ділянок без земельних торгів. Пропонується проведення електронних земельних торгів.

На обговоренні в Мінрегіонбуді з 08.10.2015 до 08.11.2015. - -
Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»

Основною метою законопроекту є включення до економічного обігу земель сільськогосподарського призначення.
Землю сільськогосподарського призначення зможе купувати держава в особі органів виконавчої влади, територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад, громадяни України, які здійснюють господарську діяльність в аграрному секторі економіки та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; громадяни України, які відповідно до вимог цього Закону зареєструвалися на офіційному веб-порталі державного під-приємства, що здійснює продаж земельних ділянок сільсько-господарського призначення, та відповідають таким вимогам:

 • мають досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільсько-господарського виробництва та зареєстровані як фізичні особи – підприємці, або є членами фермерського господарства;
 • мають освіту, здобуту в аграрному навчальному закладі.

Іноземці, особи без громадянства, іноземні держави, юридичні особи не можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, крім набуття їх у спадщину за законом.
Включення земель сільсько-господарського призначення до обігу земель сільсько-господарського призначення здійснюється у два етапи.
Перший етап триває два роки. На цьому етапі до обігу земель сільськогосподарського призначення включаються лише земельні ділянки сільсько-господарського призначення державної та комунальної власності за ціною не меншою від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
На другому етапі включаються земельні ділянки сільсько-господарського призначення приватної власності за ціною не менше від їх експертної грошової оцінки.
У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначен-ня, що перебуває у приватній власності, переважне право на її придбання у перший період експозиції має держава, яка реалізує це право через органи виконавчої влади.
У приватній власності громадян України можуть перебувати земельні ділянки сільсько-господарського призначення загальною площею до 200 гектарів, крім набуття таких земельних ділянок у спадщину за законом.

На обговоренні в Мінрегіонбуді з 08.10.2015 до 08.11.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів № 3251 від 07.10.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та тимчасово з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року знизити ставки акцизного збору на транспортні засоби, що були у використанні.

Надано для ознайомлення 09.10.2015. - -
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування».

Проект розроблено відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та з метою розширення можливостей отримання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Наказом передбачено внести зміни в частині:

 • обсягу зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, який не повинен перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні;
 • обсягу зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, який не повинен перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що надається разом із заявкою на сорт рослин.
На обговоренні в МінАПП з 12.10.2015 до 12.11.2015/ - -
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення земельних відносин»/

Законопроектом пропонується:

 • подача заяв про приватизацію через адміністративний центр надання послуг;
 • прийняття рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою протягом двох тижнів;
 • кожного року до 20 грудня орган виконавчої влади або місцевого самоврядування має затвердити перелік земельних ділянок, які можуть бути передані безоплатно у власність протягом наступного року;
 • скасувати безоплатну приватизацію для ведення фермерського господарства;
 • зменшити норми безоплатної приватизації (наприклад для цілей ОСГ – з 2 га до 1 га; для будівництва в селі з ,025 га до 0, 10 га ;
 • заборонити використання земельної ділянки до державної реєстрації права власності на земельну ділянку, або права користування чи права оренди земельної ділянки;
 • скасувати приватизацію земельних ділянок членами фермерського господарства;
 • та ін.
На обговоренні в Мінрегіонбуді з 13.10.2015 до 13.11.2015/ - -
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів»

Недостатній рівень проведення земельних торгів пов’язаний з відсутністю відповідних коштів у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (особливо сільських та селищних радах) на підготовку лотів до продажу на земельних торгах та оплату послуг виконавцю земельних торгів.
Саме тому Законопроектом пропонується покласти всі обов’язки по компенсації витрат на проведення земельних торгів (в тому числі на формування лотів) на переможця земельних торгів.

Основні положення Законопроекту:

 • скоротити кількість підстав коли права на земельні ділянки відчужуються без проведення аукціону (зокрема для ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку) та ін.;
 • запровадження електронних торгів;
 • організатором та виконавцем земельних торгів буде спеціалізоване державне підприємство, яке буду утворене Мінрегіонбудом;
 • підставою для укладення договору оренди, купівлі-продажу (та ін.) буде нотаріально посвідчений договір купівлі продажу права оренди (власності);
 • та інші пункти.
На обговоренні в Мінрегіонбуді з 08.10.2015 до 08.11.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення учасників АТО від сплати податку на доходи фізичних осіб № 3102 від 15.09.2015 року.

Законопроектом пропонується звільнити учасників АТО від сплати ПДФО.

Надано для ознайомлення 17.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій № 3101 від 15.09.2015 року.

Законопроектом пропонується:

 • зняття обмеження неприбут-кового статусу ЖБК;
 • доповнення переліку не-прибуткових організацій асо-ціаціями об’єднань спів-власників багатоквартир-ного будинку;
 • визначення підстав і порядку виключення неприбуткових організацій із Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлення строку такого виключення;
 • уточнення порядку пере-реєстрації існуючих неприбут-кових організацій у Реєстрі та усунення передумов довіль-ного тлумачення і застосування відповідних положень Податкового кодексу України органами ДФС;
 • доповнення Кодексу положен-нями, які враховують особли-вості правового статусу неприбуткових організацій, визначені окремими законами про такі організації.
Надано для ознайомлення 17.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, щодо впровадження відповідальності службових та посадових осіб органів ДФС за порушення вимог чинного податкового законодавства № 3103 від 15.09.2015 року.

Законопроект пропонує встановити адміністративну відповідальність службових та посадових осіб ДФС за порушення:

 • порядку здійснення державного нагляду (контролю) органами державної фіскальної служби та валютного контролю;
 • порушення порядку витребування інформації та направлення вимог посадовими особами органів державної фіскальної служби.
Надано для ознайомлення 17.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці № 3113 від 16.09.2015 року.

Законопроектом пропонується:
1) провести в поточному році брутизацію заробітної плати зі встановленням ставки ПДФО на рівні реального наван-таження за заробітну плату, що сьогодні існує (41% – співвідношення податкових надходжень до загальних витрат роботодавця на найманого працівника). Брутизація – включення суми, що була би сплачена роботодавцем до Пенсійного фонду України у вигляді ЄСВ до складу основної частини заробітної плати.
При цьому:

 • з першого числа місяця 2015 р., наступного за місяцем опублікування цього Закону, скасувати ЄСВ та військовий збір і встановити єдину ставку ПДФО у розмірі 41% для доходів у виді заробітної плати та цивільно-правових договорів, що не перевищують 17 мінімальних заробітних плат, та 20% на суму перевищення для доходів більше 17 мінімальних заробітних плат;
 • з 01.01.2016 р. встановити єдину ставку по ПДФО у розмірі 20% для заробітної плати та цивільно-правових договорів;

2) виключити необхідність платни-кам податків подавати податкові декларації за неосновним місцем обліку та забезпечення створення системи єдиного рахунка платника податків для сплати всіх податків і зборів.

Надано для ознайомлення 18.09.2015. - -
Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про фермерське господарство"

На виконання пункту 3 витягу з протоколу № 88 засідання Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року Мінагрополітики України вносить зміни до статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" в частині передачі Мінагрополітики, повноважень із затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві.

На обговоренні в МінАПП з 17.09.2015 по 17.10.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування обов'язкової державної реєстрації права оренди на земельну ділянку) №3127 від 17.09.2015.

В рамках Аналітичної платформи АПК та за підтримки галузевих асоціацій АПК було розроблено та зареєстровано законопроект.

Законопроектом пропонується внесення змін до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Податкового кодексу України передбачивши при цьому те, що:
1.Право оренди земельної ділянки вникає з моменту укладення договору оренди.
2. Право оренди підлягає державній реєстрації виключно за бажанням сторін договору.
3. Зареєстроване право оренди земельної ділянки має вищий пріоритет над незареєстрованим правом оренди тієї ж самої земельної ділянки.
4. Для цілей отримання статусу платника єдиного податку 4 групи, право оренди не обов’язково повинне бути зареєстроване, достатньо належним чином укладеного договору оренди.

Передано на розгляд комітетам 21.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (щодо переходу права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки) №3128 від 17.09.2015.

В рамках Аналітичної платформи АПК та за підтримки галузевих асоціацій АПК було розроблено та зареєстровано законопроект.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (ст. 13) якими передбачити:
- з 1 січня 2016 року автоматичний перехід права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) до територіальних громад, в залежності від адміністративно-територіальної одиниці на території якої розташовані відповідні земельні частки (паї);
- надання можливості оформлення права власності на такі нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї), шляхом звернення до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Передано на розгляд комітетам 21.09.2015 - -
Проект Закону про внесення зміни до статті 184 Податкового кодексу України щодо розбіжностей у законодавстві №3164 від 22.09.2015 року.

Законопроектом передбачається внесення відповідних змін до Кодексу, а саме: викладення підпункту «д» пункту 184.1 статті 184 Кодексу в такій редакції: «господарським судом винесено постанову про визнання боржника банкрутом».

Направлено на розгляд Комітету 24.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування системи електронного адміністрування податку на додану вартість) № 3165 від 22.09.2015 року.

Законопроектом пропонується виключити положення, які безпосередньо стосуються запровадження системи електрон-ного адміністрування податку на додану вартість.

Направлено на розгляд Комітету 24.09.2015. - -
Проект Закону про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №3153 від 18.09.2015 року.

Законопроектом передбачається повне обмеження на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) до 30 червня 2016 року (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів).Також запроваджуються обмеження на позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

Надано для ознайомлення 23.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками №3157 від 21.09.2015 року.

Законопроектом передбачається:

1. внести зміни до ч. 3 ст. 51 Водного кодексу України чітко передбачити у яких випадках водні об'єкти надаються у оренду у комплексі з земельними ділянками поза механізму земельних торгів;
2. внесення змін до ч. 4 ст. 59 Земельного кодексу України щодо надання можливості для потреб пов’язаних з відведенням води на меліорованих (зрошувальних) землях надавати із земель водного фонду на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови;
3. внесення змін до ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України щодо уточнення положення про непоширення вимоги про продаж на земельних торгах земельних ділянок, які використовуються для потреб спеціального водокористування, пов’язаних з відведенням води на меліорованих (зрошувальних) землях. 

Надано для ознайомлення 24.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві № 2903 від 19.05.2015 року.

Законопроектом передбачає приведення окремих положень Законів України у відповідність до чинного законодавства України, посилання соціального захисту багатодітних жінок, що працюють у сільськогосподарському вироб-ництві, та зменшення податкового навантаження, пов’язаного зі сплатою сільськогосподарськими підприємствами як роботодавцями збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Направлено на розгляд Комітету 01.10.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільги на сплату земельного податку №3175 від 23.09.2015 року.

Законопроектом передбачається надати пільги по сплаті земельного податку для дослідних господарств, в тому числі селекційних центрів науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ до 300 гектар сумарно на один навчальний заклад.

Надано для ознайомлення 25.09.2015. - -
Проект наказу Мінагрополітики України "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування".

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу, є затвердження документів, визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи, форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків за ними, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.

На обговоренні в МінАПП з 28.09.2015 до 28.10.2015 - -

Сторінки