Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування відомостями Державного земельного кадастру”

Для спрощення та уніфікації здійснення підключення, технічного та технологічного супроводження доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, для ефективного здійснення ними нотаріальної діяльності проектом постанови передбачається внести зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру та Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру щодо надання такого доступу нотаріусам адміністратором Державного земельного кадастру на безоплатній основі.

На обговоренні в Мінрегіонбуді з 29.09.2015 до 29.10.2015 - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

За інформацією з регіонів в ряді областей проведено реорганізацію органів управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, у зв’язку з чим, відсутня можливість фінансування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за бюджетною програмою 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", що ставить під загрозу використання передбачених бюджетних коштів до кінця бюджетного року.
З метою забезпечення можливості фінансування органами управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за вказаною бюджетною програмою Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".

На обговоренні в МінАПП з 01.10.2015 до 01.11.2015 - -
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства

Проектом Закону пропонується створення сприятливих умов щодо розвитку виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними умовами території походження, шляхом спрощення затвердження нових видів виноробної продукції, а також приведення у відповідність з вимогами міжнародних правил, термінів та визначень при виробництві виноробної продукції.

На обговоренні в МінАПП з 28.09.2015 до 28.10.2015 - -
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в користування земельних ділянок" №3190 від 29.09.2015

Законопроект передбачає наступні положення.

 • скасування необхідності розробляти проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, при передачі її у власність (користування) власнику розташованих на такій ділянці будівлі (споруди);
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування можливості передавати у власність та користування земельні ділянки державної та комунальної власності за відсутності детального плану або плану зонування у разі:

          - розташування на земельній ділянці будівель, споруд, які є у власності особи, якій передається ділянка,
          - приватизації громадянами земельних ділянок, що були надані їм у користування,
          - поновлення договорів оренди;
          - надання земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-,             газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку).

 • при цьому зазначається, що надання земельних ділянок без розроблення містобудівної документації у вказаних випадках не допускається у разі, якщо земельна ділянка:
 • знаходиться в межах зелених зон населених пунктів; внутрішньо квартальних територій (території міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортив-них майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);
 • віднесена до категорії земель природо-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; історико-культурно-го призначення; рекреаційного призначення (крім земель для дачного будівництва); лісо-господарського призначення.
Опрацьовується в комітеті. - -
Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо встановлення ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції №3027 від 03.09.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, встановивши, що в умовах дії угоди про розподіл продукції:

 • для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства;
 • для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції гірничого підприємства.
Надано для ознайомлення 07.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку екологічного (зеленого) туризму в сільській місцевості № 3034 від 03.09.2015 року.

Законопроектом пропонується:

 • не включати до загального місячного (річного) оподатковува-ного доходу доходи, отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, а також продажу власної сільськогосподарської продук-ції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовле-на, вироблена, оброблена та/або перероблена за умови здійснен-ня цих видів діяльності безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встанов-лених Земельним кодексом України для ведення:садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподаткову-ваного доходу;
 • особистого селянського госпо-дарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільсько-господарської продукції її власник має пред’явити податковому агенту посвідчення особи та документи права власності на земельні ділянки зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту та на вимогу подати їх копії.

Крім того, передбачається, що При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи, а також доходи отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов’язана надати контролюючому органу довідку довільної форми про самостійне вирощування, розведення, від-годовування продукції тварин-ництва та надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог закону України «Про особисте селянське господарство», а контролюючий орган здійснює перевірку, за результатами якої:

А)якщо підтверджено вирощу-вання, розведення, відгодовування продукції тваринництва без-посередньо платником податку, а також надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог закону України «Про особисте селянське господарство» оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Б) якщо встановлено факт не самостійного вирощування, роз-ведення, відгодовування продукції тваринництва або встановлено порушення закону України «Про особисте селянське господарство» щодо надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, що підтверджується доказовою базою, такі доходи від продажу підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Надано для ознайомлення 07.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до статті 167 Податкового кодексу України щодо ставки податку для доходів у вигляді дивідендів №3028 від 03.09.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до пп.167.5.2. Податкового кодексу України, якими передбачити для доходів у вигляді дивідендів (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) ставку податку у розмірі 5 %.

Надано для ознайомлення 07.09.2015. - -
Проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів".

Проект Закону передбачає, що:

 • розмір штрафу визначається державним інспектором з урахуванням різних обставин (категорія ризику щодо безпечності харчового продукту; кількість правопорушень у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, вчинених оператором ринку за останні 3 роки; наявність та кількість потерпілих, яким правопорушенням заподіяно шкоду; розмір шкоди, завданої правопорушенням; визнання оператором ринку факту вчинення ним правопорушення) та зазначається у протоколі про правопорушення;
 • обґрунтованість протоколу про правопорушення та рішення про зупинення виробництва та/або обігу харчових продуктів повинна бути підтверджена адміністративним судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України;
 • не пізніше наступного дня після складання протоколу компетентний орган зобов’язаний звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом про підтвердження обґрунтованості протоколу про правопорушення (особливості провадження за такими позовами наразі встановлено статтею 183‑6 Кодексу адміністративного судочинства України);
 • штраф, встановлений Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", підлягає сплаті (стягненню) після підтвердження судом обґрунтованості протоколу про правопорушення;
 • експлуатаційний дозвіл ану-люється на загальних підставах, встановлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також якщо протягом останніх дванадцяти місяців стосовно оператора ринку прийнято два рішення про зупинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, обґрунтова-ність яких підтверджена постановами адміністративного суду (спеціальна підстава анулювання, можливість встановлення якої законом передбачено нормою абзацу восьмого частини сьомої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");
 • дія експлуатаційного дозволу припиняється через п'ять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання (можливість встановлення спеціального строку припинення дії документа дозвільного характеру після його анулювання передбачено нормою абзацу десятого частини сьомої статті 4‑1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");
 • якщо правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідальність за яке встановлено пунктами 2-6, 8, 9 частини першої статті 64 цього Закону (правопорушення, що, як правило, не становлять безпосередньої загрози для життя чи здоров'я людини), вчинено оператором ринку за останні 3 роки вперше, державний інспектор обмежує-ться видачею оператору ринку припису щодо усунення порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (протокол про правопорушення при цьому не складається).
На обговоренні в МінАПП з 08.09.2015 до 08.10.2015. - -
Проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли» №3006 від 01.09.2015

Основні положення законопроекту передбачають:

 • Надати право на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, територіальнійгромаді за місцем розташування такого майна;
 • Встановити порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, з виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування;
 • Встановити правило, за яким у разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, а також зупинити на цей період строки повідомлення орендарем власника про використання переважного права на продовження терміну оренди;
 • Надати право на подання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, також кредитору померлого, а у разі, якщо у складі спадщини є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, – також власнику, користувачу суміжної земельноїділянки (зі збереженням положень щодо передачі майна у складі відумерлої спадщини у комунальну власність);
 • Звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою.
Передано на опрацювання в комітети 02.09.2015. - -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення» №3006-1 від 07.09.2015

7 вересня 2015 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначен-ня» за №3006-1, який був розроблений за ініціативи профільних асоціацій аграрного сектору економіки України, які входять в Аналітичну платформу АПК.

Основні положення законопроекту, які дозволять врегулювати питання відумерлої спадщини:

 • земельна ділянка сільськогосподарського призначення визнається відумерлою спадщиною за місцезнаходженням такої земельної ділянки, а не за місцем відкриття спадщини;
 • право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення переходить до територіальної громади на підставі рішення відповідної територіальної громади про визнання спадщини відумерлою, а не на підставі рішення суду;
 • рішення територіальної громади про визнання спадщини відумерлою є підставою для видачі свідоцтва про право власності на земельну ділянку в порядку передбаченому законодавством.
Передано на опрацювання в комітети 09.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, що забезпечують працевлаштування внутрішньо переміщених осіб № 3015 від 02.09.2015 року.

Законопроектом передбачається, звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, у яких протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Направлено на розгляд Комітету 03.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів сільськогосподарськими товаровиробниками №3012 від 02.09.2015 року.

Законопроектом пропонується, що виключно з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва допускається набуття права оренди приватних земельних ділянок (паїв) сільськогосподарського призна-чення, з часу погодження договору оренди сільською, селищною, міською радою.

Направлено на розгляд Комітету 03.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів сільськогосподарськими товаровиробниками №3013 від 02.09.2015 року.

Законопроект розширює базу оподаткування єдиним податком 4 групи. Передбачається, що підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані не лише державного земельного кадастру, або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а і дані вказані в довідках сільської, селищної, міської ради.

Направлено на розгляд Комітету 03.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо інвестиційної діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції №3004 від 01.09.2015 року.

Зміни, що вносяться законопроектом передбачають визначення пільг щодо стягнення мита під час виконання угод про розподіл продукції саме в сільськогосподарському вироб-ництві з урахуванням діючих норм законодавства та його вимог для сільськогосподарських виробників.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері виробництва сільгосппродукції № 3002 від 01.09.2015 року.

Проектом вносяться, зокрема, такі зміни:

 • визначаються особливості укладення аграрних угод про розподіл продукції;
 • уточнюється перелік обов’яз-кових даних та інформації, що має містити заява учасника конкурсу на укладення аграрних угод про розподіл продукції;
 • уточнюється перелік вимог та істотних умов аграрних угод про розподіл продукції, виходячи із галузевих особливостей;
 • визначаються умови обмежен-ня, тимчасової заборони (зупинення) права користування земельною ділянкою для аграрних угод про розподіл продукції.

Також Законопроектом вносяться зміни до Законів «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державний земельний кадастр».
Законів «Про державну підтримку сільського господарства України», «Державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» та «Про зерно та ринок зерна в Україні» Водного кодексу.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо додаткових умов оподаткування інвестиційної діяльності в сфері виробництва сільгосппродукції № 3003 від 01.09.2015 року.

Проектом вносяться зміни до Податкового кодексу України для визначення особливостей оподаткування інвестиційної діяльності на умовах аграрних угод про розподіл продукції, оскільки розділ вісімнадцятий Податкового кодексу України, до якого (в тому числі) запропоновані зміни, враховує особливості нарахування та сплати податків виключно для проектів з надрокористування.
Зміни, що передбачаються законопроектом передбачають визначення особливостей оподаткування під час виконання угод про розподіл продукції саме в сільськогосподарському вироб-ництві (розповсюдження зазначе-ного механізму на інвесторів-землекористувачів) з урахуван-ням діючих норм Податкового кодексу та його вимог для сільськогосподарських виробників.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (щодо фінансування національної гідрометеорологічної служби) № 2543а від 31.08.2015 року.

Зміни, що пропонуються законопроектом стосуються фінансування національної гідрометеорологічної служби. Передбачається виключити положення, що передбачають позабюджетне фінансування, але передбачити можливість фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту в разі проведення окремих операцій №2551а від 31.08.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до п. 199.6 Податкового кодексу України шляхом доповнення переліку випадків не здійснення пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі проведення операцій з вивезення товарів (продуктів переробки таких товарів) за межі митної території України у митному режимі реекспорту, які були поміщені у митний режим переробки на митній території України.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки № 2555а від 31.08.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України, зокрема, визначити:

 • виключний перелік устаткуван-ня, обладнання та комплектую-чих до них, матеріалів, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створен-ня та керуючими компаніями індустріальних парків без сплати митних платежів для облаштування таких індустріа-льних парків;
 • виключний перелік устаткуван-ня, обладнання та комплек-туючих до них, які не є підакцизними товарами та ввозяться учасниками індустріа-льних парків без сплати митних платежів для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.
Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки № 2554а від 31.08.2015 року.

Законопроектом пропонується внести такі зміни до Податкового кодексу України:

 • визначити виключний перелік критеріїв до учасників індустріальних парків, що мають право на застосування стимулюючих особливостей оподаткування (мінімальна кількість робочих місць, види діяльності, середня заробітна плата по підприємству);
 • встановити терміном на 10 років особливості оподат-кування податком на прибуток учасників індустріальних парків (перші п’ять років за 0% ставкою, наступні п’ять років за ставкою вдвічі меншою за базову (сьогодні 8%);
 • звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування, обладнання та комплектуючих до них резидентами індустріальних парків, якщо такі товари використовуються ними для облаштування таких індустріальних парків або для здійснення господарської діяльності у їх межах;
 • тимчасово звільнити резиден-тів індустріальних парків від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку за земельні ділянки та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, на якій створено індустріальний парк.
Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015. - -

Сторінки