Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі № 2558а від 31.08.2015 року.

У законопроекті запропоновано скасувати та/або обмежити дію 22 дозвільних процедур та вимог щодо здійснення господарської діяльності, а також обмежити повноваження окремих державних органів щодо здійснення функцій державного контролю*.
Зокрема, пропонується зробити добровільним для кормів та кормової сировини рослинного походження:

 1. ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;
 2. ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною);

Пропонується зробити добровільною

     3. сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів

Пропонується скасувати

     4. карантинний дозвіл (на імпорт або транзит);

     5. державну атестація плідників

     6. допуск (свідоцтво про допуск) до відтворення плідників для племінного використання;

     7. атестацію працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами;

     8. державну атестація (переатестацію) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

Пропонується зупинити дію

     9. ліцензії на поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами.

Зробити не обов’язковим для типових поширених добрив

     10. реєстрацію добрив

*Зважаючи на великий обсяг,, вказано не повний перелік ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, дозволів, що пропонуються до скасування, добровільної реєстрації чи призупинення дії.

Направлено на розгляд Комітету 02.09.2015 - -
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину"(далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 3 пункту 231 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р, в частині зменшення розміру ставок вивізного (експортного) мита на живу худобу та для підвищення ефективності ведення галузі скотарства в Україні.
Виходом із даної ситуації є відкриття додаткових каналів реалізації вирощеної худоби, у тому числі і за кордон. Перешкодою на цьому шляху є застосування фактично заборонного експортного мита на рівні 15% у 2015 році, що регламентується Законом України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
Пропонується зменшення мита до 3 % на окремі види худоби, що усуне існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного виробника у порівнянні з імпортерами шляхом вирівняння експортних та імпортних мит.

На обговоренні в МінАПП з 03.09.2015 до 03.10.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зниження податкового навантаження на мале підприємництво) № 2499а від 12.08.2015 року.

Проектом пропонується:

 • встановити, що особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі, якщо загальна сума від здійснення нею операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 3000000 гривень (без урахування податку на додану вартість);
 • надати право визначати дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом тим платникам податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень та платникам єдиного податку, які є платниками податку на додану вартість;
 • продовжити термін застосування ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України на період – до 1 січня 2019 року.
Надано для ознайомлення 18.08.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» 2495а від 11.08.2015 року.

Законопроектом пропонується виключити з положень статей 354 і 355 Податкового кодексу України норми, які стосуються захисту викривачів корупції та врегулювання конфлікту інтересів.
Передбачається уніфікувати термінологію Кодексу з понятійним апаратом Закону України «Про запобігання корупції».

Надано для ознайомлення 18.08.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо туристичного збору) № 2502а від 13.08.2015 року.

Проект Закону вирішує такі питання:
1) чітко встановлює фінансування яких заходів може здійснюватися за рахунок коштів туристичного збору;
2) розширює базу оподаткування податком.

Надано для ознайомлення 18.08.2015. - -
Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства України"

Проектом постанови пропонується визначити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства стосовно суб’єктів господарювання, які здійснюють експлуатацію гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) та зобов'язані утримувати в належному технічному стані рибогосподарські та рибозахисні споруди.

На обговоренні в МінАПП з 21.08.2015 до 21.09.2015 - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства"

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства" розроблено з метою визначення переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства та забезпечення реалізації Закону України "Про аквакультуру".
Проектом постанови передбачається затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства.
Після прийняття проекту постанови Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів буде затверджено порядок визначення вартості та надання послуг, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.

На обговоренні в МінАПП з 18.08.2015 до 18.09.2015 - -
Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами).

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами розроблено Мінагрополітики України з метою сприяння зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

На обговоренні в МінАПП з 18.08.2015 до 18.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій прав громадян на загальне використання лісових ресурсів № 2515а від 20.08.2015 року.

Проектом передбачається внесення змін до Лісового кодексу України, Закону України «Про мисливське господарство та полювання», Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими :

 • встановлюються чіткі підстави обмеження громадян для реалізації ними права на загальне використання лісових ресурсів;
 • з метою протидії порушенням у цій сфері запроваджується адміністративна відповідальність за незаконне встановлення будівель, споруд, в тому числі - огорож та незаконне обмеження доступу громадян до лісів;
 • на постійних лісокористувачів покладається обов’язки із забезпечення права громадян на загальне використання лісових ресурсів;
 • зменшується максимальний строк виділення лісів для рекреаційних потреб у довгострокове тимчасове користування із п’ятдесяти до трьох років;
 • встановлюються додаткові підстави припинення права використання лісових ресурсів у зв’язку із порушенням прав громадян на загальне лісокористування; забезпечується публічний доступ громадян до інформації про використання лісів на умовах довгострокового тимчасового користування, встановлення парканів навколо законно споруджених об’єктів нерухомості у межах лісового фонду;
 • для тимчасового врегулювання розташування огорожі навколо об’єктів нерухомого майна, що збудовані в межах лісового фонду, пропонується запровадити погодження від постійних лісокористувачів.
Надано для ознайомлення 28.08.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів агропромислового комплексу № 2519а від 25.08.2015 року

Законопроектом пропонується виключити 374 об’єкти агропромислового комплексу (підприємства спиртової галузі, хлібопродуктів та підприємства Укрфітотерапії), з яких 116 об’єктів ліквідовано (припинено) та 78 – реорганізовано, 180 – не відповідають критеріям визначеним статтею 5 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Надано для ознайомлення 27.08.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (щодо вдосконалення деяких положень) №2517а від 21.08.2015 року.

Законопроект має на меті приведення норм чинного Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорт») у відповідність до положень Угоди про субсидії і компенсаційні заходи від 15.04.1994 року. Зокрема, пропонуються зміни щодо:

 • адресності субсидії;
 • розрахунку вигоди, що надається реципієнту;
 • строків проведення анти-субсидиційного розслідування.
Надано для ознайомлення 27.08.2015. - -
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин"

Проект Закону розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України з метою виключення з положень Законів України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" норм щодо фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин, що зменшить видатки державного бюджету, розмір яких на сьогодні неможливо обрахувати. Розрахунок потреби у коштах на фінансування вказаної системи неможливий у зв’язку з відсутністю законодавчого визначення терміну "система ідентифікації та реєстрації тварин" та самого переліку потреб для її функціонування.

На обговоренні в МінАПП з 25.08.2015 до 25.09.2015 - -
Проект Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"

Метою проекту Закону є встановлення правових та організаційних засад обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами для збереження здоров’я споживачів та захисту їх інтересів а також адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів.
Проектом Закону встановлюються загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних та інтелектуальних предметів та матеріалів.
Також законопроектом запроваджуються: спеціальні заходи для окремих груп предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, а також Державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, визначається процедура включення та виключення речовин з такого списку.
Крім того, проект Закону містить вимоги до маркування предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, ідентичні вимогам Європейського Союзу.

На обговоренні в МінАПП з 25.08.2015 до 25.09.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) № 2486а від 10.08.2015 року.

Законопроект, зокрема, пропонує такі зміни до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» :

 • доповнення новою термінологією, а саме: «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави», «звіт про управління», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес»;
 • скорочення переліку обов’язко-вих реквізитів для первинних документів;
 • уточнення періоду складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однознач-ності у визначенні періоду, за який вона складається;
 • дозволити не складати консолідованої фінансової звітності малим групам, які відповідають критеріям, перед-баченим цим законопроектом.
Надано для ознайомлення 13.08.2015 - -
Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців) № 2508а від 14.08.2015 року/

Законопроект передбачає  узгодження положень Податкового кодексу України із провадженням комбінованої системи виконання рішень шляхом модернізації служби державних виконавців та запровадження інституту приват-них виконавців, що є новелою в українському законодавстві.

Передано на розгляд керівництву 14.08.2015 - -
Проект Закону про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї № 0054 від 23.07.2015 року.

Доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Мальти, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: по-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

- - -
Проект Закону про внесення змін до статті 51 Водного кодексу України щодо заборони користування водним об'єктом без укладення договорів оренди та підстав анулювання таких договорів № 2432а від 23.07.2015 року.

Пропонується встановити заборону на користування водним об’єктом або прибережною захисною смугою, у тому числі для цілей аквакультури, без укладення договорів оренди. Пропонується визначити, що порушення умов договору оренди у тому числі не сплата (несвоєчасна сплата) орендної плати за водний об’єкт чи земельну ділянку під цим об’єктом є підставою для анулювання договору оренди.

Надано для ознайомлення 29.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо доступу до інформації про платників податку № 2460а від 29.07.2015 року.

Законопроект надає можливість банківським установам перевіряти достовірність інформації позичальника про його фінансовий стан та платоспроможність. А саме, шляхом забезпечення можливості банкам у режимі реального часу отримувати інформацію із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб  про суми доходів, виплачених цим платникам податків.

Надано для ознайомлення 05.08.2015. - -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення».

Проект Закону передбачає:

I. можливість передавати в оренду земельні ділянки на які не оформлена спадщина (орендодавцем буде особа, що управляє спадщиною) до моменту прийняття спадщини або визнання спадщини відумерлою;

 • можливість набуття особою, яка орендує не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;
 • розширення переліку власників земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, які мають пільги щодо сплати державного мита за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;
 • надання права орендарям земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця;
 • особа, яка орендує не менш, як 75 % земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, має переважене право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, коли їх невикористання цією особою створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель;
 • орендодавець земельної ділянки може вимагати передачі йому орендарем у суборенду іншої земельної ділянки, розташованої у масиві на період дії договору оренди;
 • набуття права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини, що надані в оренду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», або нотаріусами здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки;

II. передачу у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сіль-ськогосподарським підприємст-вам, сільськогосподарським кооперативам, сільсько-господарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільсько-господарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності)

На обговоренні в МінАПП з 07.08.2015 до 07.06.2015. - -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі» .

У зв’язку із скасуванням необхідності розроблення проектів землеустрою, що передбачають еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь передбачається запровадження контролю якості ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш, як 10 років.

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

 • контролю якості ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш як 10 років;
 • актуальною інформацією щодо якісного стану ґрунтового покриву земельних ділянок їх власників;
 • своєчасного запобігання й усунення явищ деградації ґрунтів та можливих еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним землекористуванням.
На обговоренні в МінАПП з 03.08.2015 до 03.06.2015 - -

Сторінки