Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження) № 617-VIII від 15.07.2015 року..

Законом передбачається ряд змін, які покликані зменшити адміністративне навантаження у сфері карантину рослин.

Зокрема Закон передбачає наступні зміни:

 • можливість затримувати об'єкти  для інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у випадку візуального виявлення у вантажі шкідливого організму;
 • передбачається проведення перевірок в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 • встановлено, що отримання карантинного сертифіката необхідно лише у випадку вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони, наразі вимагається ще й для ввезення;
 • державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Наразі такий строк складає 5 діб.
 • встановлюються виключні підстави для анулювання карантинного сертифіката;
 • та ін.
Завершено Прийнято в цілому 15.07.2015 Набирає чинності з 07.11.2015
Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України (щодо рентної плати за спеціальне використання води) № 2387а від 16.07.2015 року.

Законопроектом пропонуються зміни до статті 255 Податкового кодексу України, доповнивши пункт 255.4 новим підпунктом такого змісту: «за воду, використану на зрошення (обводнення) об’єктів природно-заповідного фонду».

Надано для ознайомлення 22.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання цивільно-правових (господарських) зобов'язань) №2419а від 21.07.2015 року.

Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо доповнення його поняттям «реальність господарської операції».

Надано для ознайомлення 24.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість № 2173а від 30.06.2015 року.

Законопроектом передбачається:
- надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту  суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних    операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;
- врегулювання питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках сільськогосподарських (далі – с/г) підприємств, а саме:

 • відкриття платникам - с/г підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховуватимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня;
 • кошти, що надійшли на такі додаткові рахунки, враховуватимуть при обчисленні суми, на яку платник податку може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування;

- надання платнику податку інформації про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування податку;
- скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ    (реквізити щодо місцезнаходження покупця/продавця та вид цивільно-правового договору);
- врегулювання питання отримання податкових накладних філіями (структурними підрозділами) платника податкових накладних шляхом    відображення в податковій накладній числового номера філії (структурного підрозділу) покупця, якій здійснюється постачання товарів/послуг;
- визначити, що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться  до податкового кредиту;
- надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів  (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);
- надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;
- продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення  ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку  коригування;
- для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/ або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити „обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:

 • суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”);
 • суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;
 • суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;
 • залишку коштів на електронному рахунку платника;

- продовження строків реєстрації податкових накладних, складених в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в Єдиному реєстрі податкових накладних  до 31 календарного дня;
- визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України „Про виконавче провадження”,  та зобов’язати знати арешт з коштів, на які такий арешт був накладений.

- Закон прийнято 16.07.2015. Закон направлено на підпис Президенту 23.07.2015.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин» №1484 від 16.12.2014.

Проектом закону уточнюється порядок ідентифікації тварин, зокрема більш детально прописується компенсація витрат на ідентифікацію та сертифікацію тварин фізичним особам.

- Прийнято в цілому 15.07.2015. Передано на підпис Президенту 20.07.2015.
Проект Закону «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» №1558-1 від 23.12.2014.

Проектом передбачається, що банки та інші фінансові установи, за письмовою заявою громадян України, які мають непогашені кредити в іноземній валюті, зобов'язані протягом 1 місяця провести реструктуризацію кредитів.

Реструктуризації підлягають всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна (без обмеження суми кредиту).

Реструктуризація здійснюється за офіційним курсом на день укладання кредитного договору.

Кредитна ставка після реструктуризації не повинна перевищувати ту, яка була встановлена до моменту реструктуризації.

Очікує на трете читання. Прийнято в цілому 02.07.2015. -
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження) №2655 від 17.04.2015.

Проектом Закону передбачається ряд змін, які покликані зменшити адміністративне навантаження у сфері карантину рослин.

Зокрема Проект Закону передбачає наступні зміни:

 • можливість затримувати об'єкти для інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у випадку візуального виявлення у вантажі шкідливого організму;
 • передбачається проведення перевірок в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 • встановлено, що отримання карантинного сертифіката необхідно лише у випадку вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони, наразі вимагається ще й для ввезення;
 • державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Наразі такий строк складає 5 діб.
 • встановлюються виключні підстави для анулювання карантинного сертифіката;
 • та ін.
- Прийнято в цілому 15.07.2015. Передано на підпис Президенту 20.07.2015.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо транспортного податку) № 2407а від 17.07.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до визначення об’єкта оподаткування транспортним податком. А саме: визначити, що об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використо-вувалися до 5 років, мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. та оціночна вартість яких становить суму, що перевищує 1000 (одна тисяча) мінімальних заробітних плати в тому році, в якому здійснюється оподаткування автомобіля.

Надано для ознайомлення 22.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою платника податків - фізичної особи) № 2403а від 17.07.2015 року

Законопроектом пропонується зараховувати суми податку на доходи фізичних осіб саме до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою платника податків-фізичної особи.

Надано. для ознайомлення 22.07.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків) № 2004 від 03.02.2015 року

Зокрема, законопроектом пропонується надати право Міністерству фінансів України здійснювати узагальнення податкових консультацій.

Врегульовуються деякі питання щодо прийняття  податкових повідомлень-рішень; уточнюють обставини, при яких може бути застосований адміністративний арешт активів. Встановлюється, що тимчасово, до 31 грудня 2016 року, звільняють платників податків від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні у разі сплати податкового зобов'язан-ня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (стосується лише тих платників податків обсяг доходів яких за попередній рік складав менше 20 млн гривень).

- - Закон направлено на підпис Президенту 23.07.2015
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість № 2173а від 30.06.2015 року.

Законопроект, зокрема врегульовує питання щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН, скорочує вимоги до обов’язкових реквізитів податкової накладної. Крім того, законопроект вирішує питання щодо розпорядження  с/г підприємствами сумами спец. ПДВ, а саме: таким платникам відкриваються додаткові рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховуватимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня.

- Закон прийнято 16.07.2015 Закон підписано. Направлено доручення щодо аналізу застосування 30.07.2015.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».

Метою проекту наказу є приведення у відповідність до законодавства України наказу Мінагрополітики України від 1 липня 2002 р. № 176 «Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».

Дана мета досягається шляхом затвердження:

 • спрощеної форми № 1-ТН(МС) спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини та  Інструкції  щодо  її  заповнення;
 • форми №  3-ПК(МС) приймальної  квитанції  на  закупівлю молочної  сировини  та  Інструкції щодо її заповнення;
 • форм первинної облікової документації:
 1. акта про розходження кількісних або якісних показників молока між даними господарства і молокопереробного підприємства;
 2. відомості про закупівлю молока від сільськогосподарського підприємства;
 3. приймально-розрахункову відомості про видачу грошей за закуплене молоко від населення;
 4. приймально-розрахункову відомості про видачу грошей за закуплене молоко від населення (при умовах неможливості визначення якісних показників молока);
 5. реєстру про закупівлю молока у господарствах населення.
На обговоренні в МінАПП з 27.07.2015 по 27.08.2015. - -
Проект наказу Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування».

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.

Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів необхідних для страхування сої з державною підтримкою.

На обговоренні в МінАПП з 29.07.2015 по 29.08.2015. - -
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування».

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.

Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів необхідних для страхування ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою.

На обговоренні в МінАПП з 30.07.2015 по 30.08.2015. - -
Проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування».

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.

Проектом наказу затверджуються:

 • умови страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування  (страховий продукт 1);
 • форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форма Акта огляду посівів соняшнику для страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • інструкція по заповненню Акта огляду посівів соняшнику для страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форма Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
 • інструкція по заповненню Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
 • форма Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
 • інструкція по заповненню Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період  вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
 • „Карта поля” до Акта огляду посівів соняшнику для страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1).
На обговоренні в МінАПП з 30.07.2015 по 30.08.2015. - -
Проект наказу Мінагрополітики України «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування»

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції.

Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів необхідних для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою.

Проектом наказу затверджуються:

 • умови страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків  на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
 • форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових випадків за ними
На обговоренні в МінАПП з 30.07.2015 по 30.08.2015. - -
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтрим-кою”, а саме заміна термінів та доповнення поняття “сільсько-господарський страховий ризик” у відповідності із Законом України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

На обговоренні в МінАПП з 31.07.2015 по 30.08.2015. - _
Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України (щодо рентної плати за спеціальне використання води) № 2387а від 16.07.2015 року

Законопроектом пропонуються зміни щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води.

Передано на розгляд керівництву 16.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції) № 2351а від 14.07.2015 року

Проектом пропонується визначати прибуток до оподаткування сільгоспвиробників та переробних підприємств, виходячи з фінансового результату без коригування на податкові різниці.

Зменшувати податок на прибуток, який підлягає сплаті, на суму земельного податку, що використовується в сільсько-господарському виробничому обороті.

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та операції з першого постачання на митній території України обладнання для переробки м’яса або птиці, що класифікуються за кодом товарної позиції 8438 50 0000 згідно з УКТ ЗЕД.

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільнити від оподаткування прибуток м’ясопереробних підприємств при умові, що суми коштів, вивільнені від оподаткування, будуть спрямовані переробними підприємствами на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази,  запровадження новітніх технологій, пов'язаних з  основною діяльністю  переробного підприємства,  та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.

Скасувати 10 відсоткову ставку ввізного мита обладнання для переробки м’яса або птиці, що класифікуються за кодом товарної позиції 8438 50 0000 згідно з УКТ ЗЕД

Направлено на розгляд Комітету 15.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість № 2173а від 30.06.2015 року.

Законопроектом передбачається:

 • надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової наклад-ної на включення до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;
 • врегулювання питання аку-мулювання коштів на спеціальних рахунках сільсько-господарських (далі – с/г) підприємств, а саме:
 1. відкриття платникам - с/г підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, додатко-вих рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховува-тимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня;
 2. кошти, що надійшли на такі додаткові рахунки, враховува-тимуть при обчисленні суми, на яку платник податку може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/ розрахунки коригування;
 • надання платнику податку інформації про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування податку;
 • скорочення реквізитів подат-кової накладної, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ (реквізити щодо місцезнаходження покупця/продавця та вид цивільно-правового договору);
 • врегулювання питання отри-мання податкових накладних філіями (структурними підрозді-лами) платника податкових накладних шляхом відображен-ня в податковій накладній числового номера філії (структурного підрозділу) покупця, якій здійснюється постачання товарів/послуг;
 • визначити, що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;
 • надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);
 • надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;
 • продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;
 • для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареє-струвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити "обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього:
 1. суми середньомісячного розмі-ру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців / 4 квартали (т.з.„овердрафт”);
 2. суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобо-в'язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015;
 3. суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015;
 4. залишку коштів на електрон-ному рахунку платника;
 • продовження строків реєстрації податкових накладних, складе-них в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в Єдиному реєстрі податкових накладних до 31 календарного дня;
 • визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України „Про виконавче провад-ження”, та зобов’язати знати арешт з коштів, на які такий арешт був накладений
- Закон прийнято 16.07.2015. Готується на підпис Президенту.

Сторінки