Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект постави Кабінету Міністрів України"Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження"

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, економічних, зоотехнічних та соціальних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження фізичними або юридичними особами, а також встановлення вимог щодо утримання, випасання, лікування, годівлі тварин та виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.

На обговоренні в МінАПП з 16.07.2015 до 16.06.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва"

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання право-вих, технологічних, економічних та соціальних основ виробниц-тва органічної продукції (сировини) бджільництва фізич-ними або юридичними особами, а також встановленям вимог щодо утримання, годівлі, лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва.

На обговоренні в МінАПП з 16.07.2015 до 16.06.2015. - -
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, агротехнологічних, економічних основ виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами та соціальних потреб громадян, встановлення вимог до вирощування органічної продукції, сівозмін, обробітку грунтів, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.

На обговоренні в МінАПП з 17.07.2015 до 17.06.2015 - -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції» №2423 від 19.03.2015

Проект закону передбачає внесення змін в ряд Законів України, зокрема:

 • можливість отримати інформацію з Єдиного державного реєстру транспортних засобів шляхом пошуку за суб'єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через офіційний веб-сайт,  чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або направлення її  поштою органам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
 • можливість пошуку інформації в реєстрі прав на нерухоме майно за об’єктом нерухомого майна або за суб’єктом права;
 • інформація з Державного земельного кадастру має бути відкритою та розміщуватися на офіційному веб-сайті;
 • отримати відомості з Державного земельного кадастру має право будь-яка особа.

Проте подати електронний запит можливо лише за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або подавати запит в паперовій формі.

Порядки отримання інформації повинні бути розроблені та затвердженні Кабінетом міністрів України. 

Передано на підпис Президенту 17.07.2015. Прийнято в цілому 15.07.2015. -
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин» №1484 від 16.12.2014

Проектом закону уточнюється порядок ідентифікації тварин, зокрема більш детально прописується компенсація витрат на ідентифікацію та сертифікацію тварин фізичним особам.

Готується на підпис. Прийнято в цілому 15.07.2015 -
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села) №2089 від 10.02.2015

Проектом Закону передбачається встановлення мінімальної закупівельної ціни на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість):

для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.

Закупівельна ціна встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – (в тому числі фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко).

Готується на друге читання. Прийнято в першому читанні 15.07.2015. -
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження) №2655 від 17.04.2015

Проектом Закону передбачається ряд змін, які покликані зменшити адміністративне навантаження у сфері карантину рослин.

Зокрема Проект Закону передбачає наступні зміни:

 • можливість затримувати об'єкти  для інспектування та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у випадку візуального виявлення у вантажі шкідливого організму;
 • передбачається проведення перевірок в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 • Встановлено, що отримання карантинного сертифіката необхідно лише у випадку вивезення об'єктів регулювання з карантинної зони, наразі вимагається ще й для ввезення;
 • державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний видати заявнику карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову у його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Наразі такий строк складає 5 діб.
 • встановлюються виключні підстави для анулювання карантинного сертифіката;
 • та ін.
Готується на підпис Прийнято в цілому 15.07.2015. -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оприлюднення планів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності) № 2212а від 01.07.2015 року.

Законопроектом пропонується оприлюднювати план-графіки податкових планових виїзних перевірок платників податків.

Направлено на розгляд Комітету 02.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України (щодо створення умов для розвитку водних біоресурсів) № 2191а від 30.06.2015 року.

Законопроектом пропонується встановити рентну плату за спеціальне використання води для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,5 відсотка сукупної вартості товару, що транспортується таким флотом за 1 добу експлуатації, але не менше 0,1188 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації.

Надано для ознайомлення 02.07.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо коригування доходів бюджету в частині податку на додану вартість № 2175а від 30.06.2015 року

Законопроектом передбачено збільшення на 2015 рік ресурсу з  бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами на 12,0 млрд. грн., що пов’язано із поточними тенденціями зростання середньомісячної заявки до відшкодування ПДВ на рахунок платника у зв’язку зі зростанням цін а також отримання платниками податків права на бюджетне відшкодування на місяць раніше у зв’язку із запровадженням електронного адміністрування ПДВ.

При цьому, враховуючи поточний стан із збором податків до бюджету, законопроектом також пропонується збільшити показники із надходжень:

 • податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 5,4 млрд. грн.;
 • податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 6,6 млрд. гривень.
Надано для ознайомлення 01.07.2015 - -
Проект Закону про внесення зміни до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 2174а від 30.06.2015

Законопроектом пропонується уточнити порядок проведення у 2015 та 2016 роках податкових перевірок суб’єктів господарювання з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік.

А саме, законопроект має на меті дозволити проводити податковим органам: камеральні перевірки, перевірки визначені у п.201.10 Податкового кодексу України (надходженням до контролюючого органу скарги щодо порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування).

Поширити мораторій (за винятком камеральних перевірок) на фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку (1, 2 групи).

Надано для ознайомлення 01.07.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету № 2178а від 30.06.2015 року.

Законопроектом розроблено з метою реалізації рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду щодо скорочення процедури адміністративного оскарження рішень контролюючих органів.

Надано для ознайомлення 01.07.2015 - -
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати» № 334-VIII від 21.04.2015 року.

Пункт 288.5 Податкового кодексу України  доповнюється п.п. 288.5.3, згідно з яким у разі визначення орендаря на конкурентних засадах розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

- Закон прийнято 30.06.2015 Готується на підпис Президенту
Проект Закону України "Про основи саморегулювання в аграрному секторі економіки України"

Проект Закону визначає основи саморегулювання як одного з елементів регулювання аграрного сектору економіки, ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, пов’язаних професійних сфер діяльності,  а також встановлює принципи взаємовідносин саморегулівних організацій з органами державної влади, фізичними та юридичними особами в аграрному секторі України.

Основною метою прийняття Проекту Закону є підвищення ефективності функціонування аграрного сектору шляхом наближення центру прийняття управлінських рішень до суб’єктів господарської та/або професійної діяльності.

На обговоренні в МінАПП з 30.06.2015 до 30.07.2015 - -
Проект Закону «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» №1558-1 від 23.12.2014.

Проектом передбачається, що банки та інші фінансові установи, за письмовою заявою громадян України, які мають непогашені кредити в іноземній валюті, зобов'язані протягом 1 місяця провести реструктуризацію кредитів.

Реструктуризації підлягають всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна (без обмеження суми кредиту).

Реструктуризація здійснюється за офіційним курсом на день укладання кредитного договору.

Кредитна ставка після реструктуризації не повинна перевищувати ту, яка була встановлена до моменту реструктуризації.

- Прийнято в цілому 02.07.2015. Готується на підпис
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації речових прав на земельну ділянку)» №2177 від 19.02.2015.

Проектом Закону пропонується внести змінив законодавство щодо нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв).

Зокрема пропонується передбачити, що право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, що надані в оренду на умовах та в порядку, визначеними статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», здійснюється без державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.

А однією із підстав видачі Свідоцтва про право власності на нерухомість є, виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок.

Очікує розгляду в Верховній Раді. Включено до порядку денного 01.07.2015. -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами) №1165 від 02.12.2014.

Проект Закону передбачає введення поняття  громадського обвинувачення, яке здійснюється щодо корупційних злочинів посадової особи та провокації підкупу. Громадським обвинувачем може бути будь фізична або юридична особа, яка безпосередньо постраждала від злочину або якій стало відомо про вчинення злочину щодо інших осіб.

Для розкриття корупції дозволяється збір аудіовізуальних доказів, фотографій з використанням спецзасобів негласного отримання інформації.

Надано пропозиції Президента до закону 25.06.2015. Закон прийнято 22.05.2015 Накладено вето.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення окремих питань справляння орендної плати та земельного податку) № 2241а від 02.07.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 274 та ст. 288 Податкового кодексу України, згідно з якими встановити, що ставка земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані житлово-будівельні (житлові), гаражно-будівельні, садівницькі та дачні кооперативи, а також за земельні ділянки, які  передані фізичним особам для будівництва та обслуговування жилого будинку, індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку та індивідуального гаражного будівництва, встановлюється у розмірі не більше 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. А річний розмір орендної плати не може бути менший, за передбачений Податковим кодексом України, розмір земельного податку.

Надано для ознайомлення 07.07.2015 - -
Проект Закону про внесення зміни до пункту 3 розподілу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» щодо обмеження проведення перевірок у сфері господарської діяльності № 2300а від 06.07.2015 року.

Законопроект має на меті виключити з переліку суб’єктів, що не підпадають на податкові перевірки у 2015-2016 р. р. Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Передано на розгляд керівництву 06.07.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів від участі в капіталі сільгосптоваровиробників № 2306а від 07.07.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до пп.140.4.1 Податкового кодексу України щодо включення до доходів, які зменшують фінансовий результат платника податку на прибуток до оподаткування, сум нарахованих доходів:

 • від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи, отриманий прибуток яких збільшує доходи платника податку на прибуток;
 • у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь платника податку на прибуток від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.
Надано для ознайомлення 10.07.2015 - -

Сторінки