Моніторинг законодавства

Пояснення щодо кольорів в таблиці: нормативно-правові акти, що набули чинностіпроекти нормативно-правових актівсудова практика та інше

Реквізити документа Короткий аналіз Етап обговорення Етап голосування Етап виконання
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки).

Проект Закону розроблено з метою надання можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати продукцію за економічно обґрунтованими цінами та відповідно до кон’юнктури ринку. Досягнення зазначеної мети пропонується здійснити шляхом внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.

На обговоренні в МінАПП з 09.07.2015 до 09.08.2015 - -
Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій № 1718/П від 25.06.2015 року

Законопроектом передбачено скасування обов'язку застосування  реєстраторів розрахункових операцій  платниками єдиного податку другої та третьої груп (фізичними особами-підприємцями).

Прийнято за основу та направлено до Комітету 25.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (про тимчасове призупинення застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель) 2171а від 26.06.2015 року.

Законопроект має на меті призупинити застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель.

Надано для ознайомлення 26.06.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення стабільних умов оподаткування для залучення інвестицій у агропромисловий комплекс України №2136а від 19.06.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Підрозділу 8 розділу XX «Перехідних положень Податкового кодексу України, доповнивши його пунктом 5,  відповідно до якого забороняється змінювати умови оподаткування сільгоспвиробників в бік погіршення до 01 січня 2020 року.

Надано для ознайомлення 25.06.2015. - -
Проект наказу МінАПП «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Проект наказу розроблено на виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

Наказом пропонується затвердити такі форми:

 • заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами;
 • довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету;
 • журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромисло-вого комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету;
 • реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами;
 • реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами;
 • інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках;
 • інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році;
 • інформації про використання бюджетних коштів, передбаче-них у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників;
 • заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.
На обговоренні з 22.06.2015 по 22.07.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу» №2035а від 05.06.2015 року.

Пропонується доповнити  статтю 265 Кодексу законів про працю України нормою, згідно з якою юридичні та фізичні особи-підприємці за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Одночасно стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнюється новою частиною, згідно з якою порушення зазначених пільг та гарантій тягне за собою накладення на посадових осіб  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності штрафу у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надано на заміну 18.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для дітей-сиріт, які навчаються у вищих навчальних закладах №2084а від 16.06.2015 року.

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб  благодійну допомогу для дітей-сиріт. Наразі така допомога є звільнена лише в сумі до 1705,2 грн. (1218 грн. (прожитковий мінімум для працездатної особи на 1.01.2015 р.) х 1,4 (коефіцієнт) = 1705,2 грн.).

Надано для ознайомлення 18.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо забезпечення безперервності ліцензування та захисту економічних інтересів держави №2086а від 16.06.2015 року.

Пропонується відтермінувати строк набрання чинності окремих «процедурних» статей Закону України від 02.03.2015  № 222-VІІІ "Про ліцензування видів господарської діяльності" до 1 жовтня 2015 року та 1 липня 2016 року.

Надано для ознайомлення 18.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень) №2080а від 16.06.2015 року.

Законопроект має на меті уточнити  яким чином відраховувати визначений частиною 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України п’ятиденний строк з дня закінчення розгляду справи для складення судового рішення.  А саме прописати, що йде мова про робочі дні.

Надано для ознайомлення 18.06.2015 - -
Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» №2067а від 12.06.2015 року

Законопроект має на меті скасувати  Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» № 2067а від 12.06.2015 року. Необхідність такого скасування не обґрунтовується, а лише перелічено припущення, які не пов’язані із дією цього Закону.

Надано для ознайомлення 16.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України щодо податкової соціальної пільги для учасників бойових дій №2096а від 17.06.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни в Податковий кодекс України. Суть: учасники бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території України, матимуть право на податкову соціальну пільгу в тому ж  розмірі, що й учасники бойових дій, які отримали цей статус за участь в військових операціях на територій інших держав.

Також законопроектом пропонується викласти  норму, закріплену в підпункті «б» підпункту 169.1.4 Податкового кодексу в такій редакції, яка б усунула неоднозначність її трактування та застосування.

Направлено на розгляд Комітету 18.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування послуг з харчування військовослужбовців) №2072а від 15.06.2015 року.

Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування 20% ПДВ діяльності, що пов’язана з забезпеченням харчування армії.

Надано для ознайомлення 17.06.2015 - -
Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування води, що використовується для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільгосп призначення №2088а від 16.06.2015 року.

Законопроект передбачає внесення змін до пп. 255.4.10.та пп. 255.11.11. Податкового кодексу, а саме: не справляти ренту плату за спеціальне використання води за воду, що використовується сільгосптова-ровиробниками (юридичними особами) та фізичними особами – членами особистого селянського господарства для гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільськогосподарського призначен-ня, в тому числі для поливу зрошуваних  або  зволоження   осушених   земель, а  також  поливу  городів,  садів  і  богарних земель.

- Надано для ознайомлення 18.06.2015 -
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про оренду землі» (щодо індексації орендної плати за земельні ділянки) №2083а від 16.06.2015 року.

Проектом Закону передбачається, що договір оренди землі повинен передбачати положення щодо перегляду орендної плати у випадку зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Крім цього, договір оренди землі повинен передбачати положення, що у випадку непроведення індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок у визначені Законом спосіб і строки орендна плата переглядається щороку не пізніше 31 січня, виходячи з динаміки коливання курсу гривні по відношенню до основних іноземних валют за попередній рік (за умови, що такі коливання перевищують 10 %).

Надано для ознайомлення.Опрацьовується в комітетах 18.06.2015. Очікує розгляду в Верховній раді України. -
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо захисту прав сільгосппідприємств) № 2223 від 24.02.2015 року

Законопроектом пропонувалося   звільнити сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, від  обов’язку відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат  на виплату і  доставку пільгових пенсій.

Знято з розгляду 08.06.2015 - -
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» №0904 від 27.11.2014

Проект Закону передбачає уніфікацію видів документації із землеустрою, усунення розбіжностей у назвах документацій із землеустрою у різних законах, визначення виключного переліку суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних видів документації із землеустрою, та складу і змісту усіх видів документації із землеустрою.

Законопроектом встановлюється нова процедура погодження і затвердження документації із землеустрою.

Вводиться поняття масиву земель сільськогосподарського призначення та черезсмужжя.

Передбачаються нові види проектів землеустрою, такі як:

 • проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення;
 • проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);
 • технічна документація із землеустрою щодо встанов-лення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • та ін
Завершено Прийнято в цілому 02.06.2015 Направлено на підпис Президенту 10.06.2015
Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення дискримінації в оподаткуванні доходів резидентів та нерезидентів з джерелом їх походження в Україні № 1263 від 04.12.2014 року.

Мета законопроекту - усунення фіскальних норм податкового законодавства України щодо оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження в Україні за більш вищими ставками податку на доходи фізичних осіб в порівнянні з оподаткуванням резидентів в аналогічних випадках.

Вручено для розгляду 05.06.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо перехідного періоду системи електронного адміністрування) № 2960 від 26.05.2015 року.

Законопроектом пропонується подовження до 1 січня 2016 року перехідного періоду, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України, а також звільнення до 1 січня 2016 року від застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 січня 2016 року.

Надано для ознайомлення 28.05.2015. - -
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкової реформи, зменшення навантаження на фонд оплати праці) № 2970 від 29.05.2015 року.

Законопроектом пропонується внести зміни в положення Податкового кодексу України та законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування», «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” у розрізі таких податків і зборів: плата за землю, Ознаки безнадійної заборгованості, податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний податок,
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, податок на доходи фізичних осіб (військовий збір). Зокрема пропонується внести зміни до норми, яка встановлює умови для застосування понижуючих коефіцієнтів для платників єдиного внеску, якими визначити, що єдиною умовою для їх застосування є те, що середня заробітна плата по підприємству становитиме не менше трьох мінімальних заробітних плат.

Направлено на розгляд Комітету 02.06.2015. - -
Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" (у вересні 2015 року) №2894 від 19.05.2015

Проектом Постанови пропонується у вересні 2015 року провести в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогоспо-дарського призначення: пошук української моделі», а також здійснити передбачені законодавством заходи для їх підготовки й проведення.

Очікує розгляду в ВРУ - -

Сторінки