Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (щодо переходу права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки)".

Птн, 03/07/2015 - 15:42

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб, приєднатися до обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (щодо переходу права власності на  нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки)".

Згідно ст. 125, 126 Земельного кодексу України, право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником, або користувачем, документа, що посвідчує право власності  чи право постійного користування  земельною ділянкою та його державної реєстрації. На початку земельної реформи 6,9 млн. громадян України отримали право на земельну частку (пай), але  Сертифікати на них отримали лише 6,8 млн. осіб. Тобто право на 100 тисяч земельних часток (паїв) (це близько 3 млн. га) так і залишилося не підтвердженим. Такі паї називають нерозподілненими (невитребуваними) земельними частками (паями).

Окрім того, слід зазначити і те, що значну частину, із загальної кількості нерозподілнених (невитребуваних) земельних часткок (паїв),  складають  саме не успадковані земельні частки. Через тривалу та складну процедуру переоформлення успадкованого майна, в тому числі і земельних ділянок, і затрат на це певних коштів,  деякі громадяни своєчасно  не вчиняють відповідних дій, однак і не відмовляються від успадкованого права. Одночасно, чинним  законодавством України успадковане майно охороняється, а тому вчинення будь-яких  дій щодо нього, до моменту переоформлення прав, обмежується.

Крім того, чинне законодавство не визначає якогось обмеженого терміну, протягом якого особа може звернутися за оформленням прав на свою земельну частку (пай). Це і призвело до того, що вже більше двадцяти років не існує власника на такі нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї).

На жаль, питання оренди земельних часток (паїв), які в установленому законом порядку невитребувані громадянами, на законодавчому рівні залишається достатньо неврегульованим. Незважаючи  на положення ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі  (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток (паїв)» певного механізму практичної реалізації цієї норми, на даний час, немає. Це призводить до неконтрольованого та незаконного використання значного масиву землі.

З метою вирішення зазначених проблем, пропонується внести зміни в діюче законодавство.

З проектом Закону України, Пояснювальною запискою до проекту та Порівняльною таблицею до проекту, Ви зможете ознайомитися у приєднаних файлах