Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування залежності податкових пільг сільськогосподарських товаровиробників від факту реєстрації прав оренди, власності на земельні ділянки”.

Птн, 03/07/2015 - 16:06

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування залежності податкових пільг сільськогосподарських товаровиробників від факту реєстрації прав оренди, власності на земельні ділянки”.

Пропонується наступне:

  • Внести до Розділу I “Загальні Положення”  Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13—17, ст. 112) такі зміни:

         абзац 2 підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 виключити;

         підпункт 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

“14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання”.

доповнити підпунктом 14.1.235-1 такого змісту:

“14.1.235.-1. Щодо орендованих земельних ділянок повинні бути укладені договори оренди земельних ділянок. Орендованими земельними ділянками для цілей глави 1 розділу XI та розділу XIV  цього Кодексу вважаються: земельні ділянки щодо яких підписані договори оренди землі між сільськогосподарським товаровиробником та власником відповідної земельної ділянки, незалежно від реєстрації права оренди сільськогосподарського товаровиробника на такі земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав не нерухоме майно”.

  • Внести до Розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13—17, ст. 112) такі зміни:

          абзац 2 пункту 292-1.1 статті 292-1 виключити;

          пункт 292-1.1 статті 292-1 викласти в такій редакції: 

“292-1.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди”.

  • Прикінцеві положення
  1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. 
  2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

          привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

          забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

З проектом Закону України та Порівняльною таблицею до проекту, Ви зможете ознайомитися у приєднаних файлах.