Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників”.

Птн, 03/07/2015 - 16:23

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників”.

Пропонується наступне:

  • Внести до Розділу I “Загальні Положення”  Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13—17, ст. 112) такі зміни:

      1. пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.14-1 такого змісту:

        “14.1.14-1. біологічний актив для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу та Розділу V  “Податок на додану вартість” – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. Придбання біологічних активів не вважається придбанням готової сільськогосподарської продукції.

       2. у підпункті 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 після слів “УКТ ЗЕД” доповнити:

“в тому числій органічнідобрива(гній, перегній,пташинийпослід та/або відходи життєдіяльності тварин чи рослин, атакож полова,бадилля, солома тощо); суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше50відсотківвід загальноївагитакихсумішей,а також усе біологічне паливо та енергія,отриманіприпереробцітаутилізації сільськогосподарськоїпродукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель,етанол,тверде біопаливо,у виробництвіякогобула використанасільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаноїпродукції,електрична енергія, пар, гаряча вода тощо)”.

      3. підпункт 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом 2 такого змісту:

До сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів) належать також і виробництво, в тому числі і вирощування на давальницьких умовах, насіння, садивного матеріалу; відгодівля молодняку великої рогатої худоби, свиней та інших свійських тварин, риби, птиці.

     4. підпункт 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом 3 такого змісту:

До сільськогосподарської продукціїналежать також і надання послуг з допоміжної діяльності у рослинництві (01.61 КВЕД); послуг з післяурожайної діяльності (01.63 КВЕД); оброблення насіння для відтворення (01.64 КВЕД); інших видів перероблення та консервування фруктів, овочів (10.39 КВЕД); надання ландшафтних послуг (81.30 КВЕД); з допоміжної діяльності у тваринництві (01.62 КВЕД) крім надання послуг ковалів з підковування коней.

      5. підпункт 14.1.234 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом 4 такого змісту:

Для цілей визначення сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється на орендованих земельних ділянках, то орендованими земельними ділянкамивважаються: земельні ділянки щодо яких підписані договори оренди землі між сільськогосподарським товаровиробником та власником відповідної земельної ділянки, незалежно від реєстрації права оренди сільськогосподарського товаровиробника на такі земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав не нерухоме майно.

  • Внести до Розділу XIV “Спеціальні податкові режими” Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13—17, ст. 112) такі зміни:

      1. у підпункті 291.4.7 пункту 291.4. статті 291

          слова “з наступного року” замінити словами “з дня державної реєстрації”.

      2. у підпункті 291.4.7 пункту 291.4. статті 291

          слова “якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків” виключити.

      3. Підпункт 291.4.7 пункту 291.4. статті 291 доповнити абзацом 2 такого змісту:

      Ця норма діє з урахуванням того, що новоутворений сільськогосподарський товаровиробник зобов’язаний з дня державної реєстрації до закінчення податкового (звітного) року дотримуватися вимоги щодо частки сільськогосподарського товаровиробництва на рівні не менше 75 відсотків.

      4. В абзаці 3 пункту 292.11 статті 292

          слова “протягом 12 календарних місяців з дня її отримання”замінити словами “згідно строку визначеного в договорі”.

  • Внести до Розділу V  “Податок на додану вартість” Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13—17, ст. 112) такі зміни:
  1. у пункті 209.7 статті 209

          словосполучення “(крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб)” викласти у такій редакції: “(крім придбання таких товарів у інших осіб)”.

  • Прикінцеві положення
  1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. 
  2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

          привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

          забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

З проектом Закону України та Порівняльною таблицею до проекту, Ви зможете ознайомитися у приєднаних файлах.

Прикріплені файлиРозмір
150629-zu_yep_pku_1.docx20.13 КБ
150630_-_porivnyalna_tablycya_proektu_zuvnesennya_zmin_do_pku_yep.docx23.9 КБ