Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення”.

Птн, 03/07/2015 - 16:42

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проекту Закону України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення”.

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарських підприємствам та організаціям» право на земельну частку (пай) мали члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишалися членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства.

В результаті чого, понад 6,9 млн. громадян України набули права на земельну частку (пай) серед яких, більше 2 млн. громадян – селяни-пенсіонери.

Фактично у власність пайовиків передано понад 27 млн. га сільськогосподарських угідь.

За даними Держземагенства України, у першій половині 2013 року відносно 375 тис. померлих власників земельних часток (паїв) спадщина не була переоформлена, за даними експертів це приблизно 2 млн. га сільськогосподарських угідь, які фактично не мають господаря.

Враховуючи демографічну ситуацію в країні, прогнозовано, що тенденція по збільшенню кількості земельних ділянок відумерлої спадщини буде зростати.

З фінансової точки зору, це призводить до щорічних значних недонадходжень до місцевих бюджетів внаслідок того, що земельні ділянки або не використовуються, або використовуються без будь-яких законних підстав.

Сьогодні нормативна грошова оцінка ріллі в Україні, в середньому, становить 25773,14 грн. за 1 га.

Таким чином, якби земельні ділянки використовувалися власниками самостійно, то лише від сплати земельного податку до місцевих бюджетів надходило б орієнтовно 51,6 млн. гривень щорічно (із розрахунку 0,1% від нормативної грошової оцінки).

Згідно з діючим цивільним законодавством України, заява про визнання спадщини відумерлою подається до суду відповідним органом місцевого самоврядування за місцем її відкриття після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання особи. У зв’язку із чим, місце відкриття спадщини, у більшості випадків, не відповідає місцю розташування земельної ділянки, в результаті чого порушується принцип земельного законодавства, яким визначено, що сільські, селищні, міські ради розпоряджаються земельними ділянками комунальної власності, в межах відповідної територіальної громади.

Крім того, територіальні громади за місцем відкриття спадщини не завжди повідомлені про наявність у спадкодавця земельної ділянки, що призводить до того, що земельна ділянка просто заростає бур’янами, а місцеві територіальні громади не можуть нею розпорядитися.

Саме тому, доцільно передати усі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, права на які не оформленні протягом одного року, до територіальних громад за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Проте визнання спадщини відумерлою за місцем відкриття спадщини, не єдина проблема, яка перешкоджає належному оформленню прав на земельні ділянки. Органам місцевого самоврядування досить проблемо звертатися до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою та готувати відповідну доказову базу. У зв’язку із цим відсоток визнання спадщини відумерлою через суд досить низький.

Шляхом вирішення цієї проблеми може бути автоматичне визнання права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, права на які не оформлені спадкоємцями протягом одного року, за територіальними громадами за місцезнаходженням такої земельної ділянки. Це дасть можливість територіальним громадам самостійно приймати рішення про визнання земельної ділянки відумерлою спадщиною та передачі її до комунальної власності. На підставі таких рішень буде відбуватися реєстрація права власності на земельну ділянку, в порядку передбаченому законодавством.

Якщо передати такі земельні ділянки в комунальну власність, то потенційно вони можуть передаватися в оренду, а від сплати орендної плати до місцевих бюджетів надходило б, орієнтовно, понад 1,5 мільярди гривень щорічно (із розрахунку 3% від нормативної грошової оцінки).

З проектом Закону України, Пояснювальною запискою до проекту та Порівняльною таблицею до проекту, Ви зможете ознайомитися у приєднаних файлах.