Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування обов’язкової державної реєстрації права оренди на земельну ділянку)”.

Птн, 03/07/2015 - 16:54

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування обов’язкової державної реєстрації права оренди на земельну ділянку)”.

Пропонується наступне:

  • Внести зміни до таких законодавчих актів України:

           1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

           1) у статті 125 частину першу після слів «з моменту державної реєстрації цих прав» доповнити словами «а право оренди земельної ділянки з моменту укладення договору оренди».

           2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):

           1) у статті 182 частину першу після слів «перехід і припинення» доповнити словами «підлягають державній реєстрації, за винятком права оренди земельної ділянки, яке може реєструватися за бажанням орендаря за договором оренди».

           3. У Законі України Про оренду землі (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №46-47, ст.280):

          1) у статті 6 в п’ятому абзаці після слів «Право оренди земельної ділянки» доповнити словами «за бажанням орендаря за договором оренди»;

          2) статтю 17 доповнити  новим реченням наступного змісту:

          «Якщо право оренди не проходить державну реєстрацію, то об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту укладення договору оренди та передачі земельної ділянки».

          4. У Законі України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №51, ст.553):

          1) у статті 3:

           частину першу після слів «Державна реєстрація прав є обов'язковою» доповнити словами «за винятком випадків, передбачених законодавством»;

           частину другу доповнити  новим реченням наступного змісту:

          «Зареєстроване право оренди земельної ділянки має вищий пріоритет над незареєстрованим  правом оренди тієї ж самої земельної ділянки»;

          2) у статті 4 частину першу пункту «2)» після слів «довірче управління майном» доповнити словами  «право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації виключно за бажанням орендаря за договором оренди»;

          5. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):

          1) у статті 14 з другого абзацу пункту «14.1.235.» видалити фразу «та зареєстровані».

          2) у статті 288 з пункту «288.1.» видалити фразу «та зареєстровані».

          3) у статті 292 1  з абзацу другого пункту «292 1.1.» видалити фразу «та зареєстровані».

  • Прикінцеві положення:

       1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

       2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

           привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

           забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.