Законодавчі ініціативи Аналітичної платформи АПК. Проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо поліпшення умов користування цілісними масивами земельних ділянок)”.

Птн, 03/07/2015 - 17:02

Запрошуємо представників профільних асоціацій, агробізнесу та всіх зацікавлених осіб приєднатися до обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо поліпшення умов користування цілісними масивами земельних ділянок)”.

Пропонується наступне:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 22 в частині другій пункту «а)» після слів «пасовища та перелоги»  доповнити словами «польові (в тому числі проектні) дороги)»;

2) доповнити статтею 26 1 наступного змісту:

«26 1 . Польові дороги - дороги, які призначені для обслуговування земельних ділянок земельного масиву, запроектовані документацією із землеустрою, для забезпечення доступу до земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).

Земельними ділянками під польовими дорогами розпоряджаються органи місцевого самоврядування,  в межах територіальної юрисдикції відповідної громади.

Передача земельних ділянок під польовими  дорогами в оренду, можлива  лише після їх формування, в порядку передбаченому законодавством. Польові дороги передаються в оренду особі, яка одержала у користування на правах оренди чи у власність 50 (п’ятдесят) або більше відсотків площі земельних ділянок зі складу масиву земель сільськогосподарського призначення. В разі, якщо від володільця 50 (п’ятдесяти) або більше відсотків земельних ділянок в межах масиву земель сільськогосподарського призначення, не надійшла пропозиція щодо оренди таких польових доріг, орган місцевого самоврядування зобов’язаний  підготувати такі земельні ділянки до продажу на конкурентних засадах (земельних торгах).

Земельні ділянки під польовими дорогами використовуються згідно цільового призначення земельних ділянок відповідного масиву земель сільськогосподарського призначення. Строк оренди земельних ділянок під польовими  дорогами не може перевищувати 5 років.

Орендар земельних ділянок під польовими  дорогами використовує ці ділянки в спосіб, який є найменш обтяжливим для власників та користувачів земельних ділянок в межах масиву земель сільськогосподарського призначення, не перешкоджаючи доступу до суміжних земельних ділянок.

Власник(и) чи користувач(і) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, суміжних з переданою в оренду земельною ділянкою під польовою дорогою, можуть до 1 березня відповідного календарного року надіслати повідомлення щодо необхідності використання польової  дороги для доступу до належних їм земельних ділянок. В такому випадку орендар земельної ділянки під польовою дорогою, може приступати до її обробітку тільки після погодження питання доступу до суміжних земельних ділянок. В разі недосягнення згоди між суміжними землевласниками, земельна ділянка під польовою дорогою повинна використовуватися для доступу до суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Спірні питання щодо користування земельними ділянками під польовими дорогами можуть вирішувати органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельних ділянок»;

3) у статті 134 пункт два доповнити абзацом двадцять п’ять та двадцять шість наступного змісту:

 «надання земельних ділянок під польовими дорогами в оренду, у разі використання на правах оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення в складі відповідного масиву земель сільськогосподарського призначення в кількості 50 (п’ятдесят) або більше відсотків;

продаж за ринковою ціною земельних ділянок під польовими дорогами (або їх частини) в разі, якщо покупець набув у власність суміжні земельні ділянки з обох сторін єдиним масивом, за умови, що використання придбаної земельної ділянки в складі єдиного масиву не перешкоджатиме доступу до інших земельних ділянок сільськогосподарського призначення».

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

З проектом Закону України та Порівняльною таблицею до проекту, Ви зможете ознайомитися у приєднаних файлах.